SFO for Begyndere

Det er en spændende tid for alle de nye skolebørn, der skal starte i 0. klasse efter sommerferien. Hvad er der af forventninger til barnets kunnen, og hvad kan vi gøre for at hjælpe det på vej til en god start i SFO og skolen?

Af Henriette Rosenthal

Hvorfor ikke spørge en der ved det allerbedst? En der selv har prøvet at have børn, som er startet i skole og som oven i købet er skolelærer og har erfaring med børn i indskolingen, som det hedder.
Vi spurgte Anne Louise Møller Larsen, der startede som lærer i 2016, hvor hun blev ansat som børnehaveklasseleder på Fjordbakkeskolen i Fredericia. I 2017 var hun lærer i 0., 1. og 2. klasse, og er nu på barsel med sit fjerde barn.

Hvad forventes der af barnet, som kommer fra børnehaven og nu skal til at starte i SFO?

binder snørrebånd i SFO

Det er primært praktiske og især sociale færdigheder som er vigtige. ABC og alt det andet er der rigeligt tid til at arbejde på i skolen, men det sker nemmere, hvis rammerne er på plads.
Omkring det praktiske, kommer barnet nemmere og hurtigere med ud til leg og andre aktiviteter, hvis det selv kan tage sko og jakke på og selv kan pakke sine ting sammen.

Her hviler det dog også på forældrene, at gøre det så let for barnet som muligt – hermed ikke ment at forældrene skal gøre tingene for barnet, men finde praktiske løsninger som barnet kan finde ud af og overskue, både i overtøj, madpakke, penalhus, og ikke mindst kun lade barnet have legetøj med, hvis det er legetøjsdag. Selvom morgenen måske glider lettere ved at lade barnet tage tingene med, så forstyrrer det utrolig meget, både for barnet selv, men også for de andre børn. Man kan sagtens træne barnets praktiske færdigheder derhjemme, ved at lade det hjælpe og klare små opgaver.

Træning af sociale færdigheder

Leg i SFO

Vedrørende det sociale skal barnet kunne vente på sin tur, kunne overskue at tabe i spil og indgå i sociale fællesskaber, hvor man ikke altid selv sætter dagsordenen. Ikke at man skal lade andre bestemme altid, men barnet skal kunne forstå, at nogle gange er man selv med til at starte, eller måske opfinde, en leg, men andre gange er legen måske allerede i gang, og så skal man også kunne gå ind i den. Ikke mindst skal barnet gerne turde lege med mere end én kammerat, for det giver mange flere muligheder i hverdagen, og giver derved barnet en bedre oplevelse af skolen, SFO´en eller børnehaven.

Forældrene kan bidrage ved at lave legeaftaler eller legegrupper, så barnet øver sig i at lege med mange forskellige – også gerne på tværs af køn. Vigtigst kan forældrene bidrage ved at tale positivt og nysgerrigt om og med de andre børn. På den måde kan man være med til at åbne barnets horisont for flere legemuligheder, også selvom det kan være fristende at bakke barnet op, når der møder sociale udfordringer ved for eksempel at sige “ja, ham Peter lyder da godt nok også træls, når han ikke kan lade være med at drille dig ” eller “ja, hans storebror var også altid så besværlig, dengang Emma gik i børnehave med ham”. Ved at tale negativt om de andre børn – samt forældre og andre voksne – skaber man unødig afstand børnene imellem, som hindrer deres relationer.

Hvad kan vi selv gøre for at forberede barnet på den nye hverdag i et lidt større ”univers” med flere børn, hvoraf mange er ældre?

ny i SFO

Har man større søskende på skolen, og har man tid og mulighed, kan man færdes på skolen af og til, og for eksempel tage sammen til morgensang på skolen, hvis de har det. Generelt set vil barnet ikke kunne forberedes 100 % på den hverdag, der venter, da den generelt er anderledes end børnehavelivet. Derudover er de fleste skoler forskellige, så de erfaringer man selv har som forælder, stemmer ikke altid overens med virkeligheden på barnets kommende skole. Men gør man en indsats for at fremme barnets relationer i børnehaven, taler man positivt om skolen, kammeraterne, forældrene og medarbejderne vil barnet også være mere tryg, både i overgangen og generelt, i de mange år hvor barnet skal have sin dagligdag i skolen.

Hvad er din oplevelse i forhold til barn/forælder? Er det ind imellem en større begivenhed for forældrene, at barnet tager skridtet end barnet selv synes?

Det er et stort skridt for barnet, først og fremmest. Når mor og far har pakket kameraet og har fået sagt “ih” og “åh, hvor er han blevet stor”, så er det barnet der skal finde sig til rette i den nye hverdag med en ny børneflok, nye voksne og nye rammer. For at hjælpe barnet mest i overgangen er det godt at holde fast i de normale rutiner, at komme op i god tid om morgenen, så morgenen glider nemt, og der er mindst mulig stress på. Lægge barnet i seng i god tid om aftenen, så det er et udhvilet barn, der møder verden næste dag. Sørge for at madpakken mætter og barnet kan lide den, mere end om den er Instagram-værdig. Tage sig tid til at tale med barnet.

Du har jo selv ”leveret” børn til denne overgangsfase. Var det drenge eller piger, og er der forskel på hvordan de håndterer overgangen?

Både en dreng og en pige, og en pige mere i overgangsfasen lige nu. Vi har ikke forårs-SFO i Vissenbjerg, hvor vi bor, men et godt overgangssamarbejde mellem børnehaven og skolen/SFO´en. Det har været guld værd, at de kommende lærere og pædagoger har besøgt børnehaven, at børnehaverne mødes på tværs, inden børnene samles i skolen, og at børnehaven har taget hele dage med storegruppen i skole i foråret og forsommeren.

Mine børn har været trygge ved at starte i skole, og søgt meget tryghed i de kendte venner, imens de stille og roligt er faldet ind og har fået mod på nye legeaftaler og relationer. Mit tredje barn er af mere forsigtig og observerende natur, og der har jeg brugt min barsel til at gøre hende tryg ved skolen, ved at tage hende med til morgensang, gå ture inde i den store skole og kigge på biblioteket i håbet om at øge trygheden. Her hjælper skolen og børnehavens samarbejde også markant. Men den nye hverdag er altid en ukendt faktor, som man ikke kan forberede sig selv eller barnet fuldt ud på, og det må man være forberedt på. Igen er den positive indstilling og italesættelse guld værd.

Hvordan oplevede du, at i stedet for at være i de trygge rammer i børnehaven startede dit barn i SFO?

Lidt skræmmende for barnet, men personalet gør alt for at give børnene den tryghed de har brug for.

Klassiske spil

Spil gerne klassiske spil med dit barn. For eksempel vendespil, ludo, labyrint, løb om kap og lad ikke barnet vinde med vilje, for det er ikke det, barnet vil opleve hver gang i den “virkelige” verden. Det gør det kun sværere for barnet at kapere, når det ikke selv vinder.
Citat: Anne Louise Møller Larsen