Det skal dit barn lære i 0.klasse

Mange børn står overfor en skolestart, og det kan som forælder være svært at finde rundt i alle de ting, som ens barn skal lære. Derfor har vi gjort det nemt for jer, og samlet de essentielle emner som der skal læres i 0.klasse. Vi giver jer samtidig indblik i, hvordan I støtter jeres barns faglige udvikling, og derved giver dem en optimal skolestart.

Af Henriette Rosenthal

Dansk i 0.klasse.

Gengiv fortællinger

I 0.klasse skal dit barn lære at kunne genfortælle en historie. I kan sammen øve dette ved at læse en godnathistorie, og bagefter lade barnet fortælle hvad historien handlede om. I skal øve jer på at tale om, hvornår historien var mest spændende, hvordan den startede og sluttede, hvem hovedpersonen var, og hvad barnet syntes om historien.

Rim og remser

Dit barn skal kunne eksperimentere med rim (mus-hus) og kunne lytte sig frem til, hvornår et ord rimer. Dette kan I træne gennem rim og remser, der findes mange gode børnerim. En klassiker er Halfdan Rasmussens rim og remser ellers anbefaler vi bogen Monsterskolen af Bo Odgård Iversen og Stine de Paoli.

Alfabetet og bogstavlyde

I 0.klasse skal dit barn lære alfabetet. Når I lærer alfabetet er det vigtigt at vide, at det at lære alfabetet har to grundlæggende fokusområder. For det første skal dit barn lære at koble et symbol til et navn. Eksempelvis at formen for “A” hedder A. Som det næste skal dit barn lære om bogstavernes lyde. Det skal de, fordi de senere skal sætte bogstaverne sammen til ord. Derudover skal der trænes skrivning, barnet skal lære at holde rigtigt på en blyant, og lære at skrive bogstavernes former.

Ord og sætninger

Efter at bogstavlydene er på plads, skal dit barn i gang med at læse og skrive små sætninger. Det kan eksempelvis være “My så en ko”. I kan starte med at træne dette ved at skrive titler på tegningerne, som barnet laver. Derudover skal I have fat i nogle læsebøger på biblioteket, det skal selvfølgelige være lette bøger med et lavt lixtal (2-5)

Matematik i 0.klasse.

Tallene 1-10

Først skal der være helt styr på tallene 1-10. Barnet skal koble en bestemt mængde til et bestemt symbol, eksempelvis kobles fem blyanter til symbolet 5. Barnet skal vide at tallet 8 er større end tallet 5. I kan øve dette ved at trække et talkort, og finde antallet som står på kortet. Eksempelvis trækker barnet tallet 3, og skal bagefter finde 3 bamser.

Mønstre

Barnet skal i 0.klasse øve sig på at kunne genkende og gengive mønstre. Det kan I træne ved at skiftes til at lave mønstre med M&M’s. Når den ene har lavet et mønster, eksempelvis rød-grøn-gul, så skal den anden afkode mønstret og fortsætte det.

Størrelser

Barnet skal kunne genkende forskellige figurer og deres størrelser. Her skal barnet kunne sortere, og finde de figurer som er ens, men blot i forskellige størrelser. I kan træne det ved at klippe forskellige figurer ud, og bagefter sortere dem som passer sammen i bunker, eksempelvis den samme trekant i forskellige størrelser osv.

Det er vigtigt at dit barn lærer at genkende disse figurer: kvadrat, firkant, trekant og cirkel.

Sådan kan du styrke dit barns sprogbrug med leg

Som forælder til et førskolebarn er der et hav af muligheder, når det kommer til at styrke dit barns sproglige evner.

Undersøgelser viser, at et godt ordforråd ved skolestart har betydning for, hvordan børnene klarer sig både fagligt og socialt. Du kan som forælder være med til at styrke dit barns sprog gennem en række aktiviteter.

Leg kan skabe udgangspunkt for en masse gode samtaler med dit barn og dermed være med til at understøtte dit barns sprogudvikling.

Eksempler på gode, sprogstimulerende lege:

Kimsleg: Find 5-7 forskellige ting rundt omkring i huset og læg det i en æske eller pose. Lad dit barn tage tingene ud én efter én og snak om, hvad det er. Når I har taget alle tingene frem, lægges tingene tilbage igen, og dit barn skal nu prøve at huske, hvad det er, der ligger i æsken eller posen. Hvis dit barn har svært ved at huske en ting, kan du hjælpe ved at give forskellige ledetråde. Når du leger kimsleg med dit barn, styrker du både dit barns hukommelse og ordforråd.

Påklædningsdukker: Leg med påklædningsdukker og tal om farver, tøj, antal (f.eks. to sko). I kan også lave jeres egne påklædningsdukker med billeder af barnet. Denne leg kan udvides ved at printe billeder af små genstande ud til påklædningsdukken, f.eks. et stykke legetøj eller ved at bygge et hus. Denne leg er en rigtig god måde til at arbejde med forskellige begreber og ord inden for et givent tema såsom tøjdele, legetøj osv.

Kigge i fotoalbum: En simpel aktivitet, som kan være et godt udgangspunkt for en god samtale. Kig på billeder og tal med dit barn om, hvad der sker på de forskellige billeder. Prøv at se om dit barn eksempelvis kan genfortælle nogle bestemte episoder. Ved at kigge i fotoalbum med dit barn styrkes ordforrådet samt evnen til at fortælle egne fortællinger.

Leg butik: Find forskellige rekvisitter og lav en lille butik med dit barn. Dette er en rigtig god måde til at arbejde med sætningsopbygning og ikke mindst ordforråd.

Leg med sproget: Rim, remser og sanglege er med til at øge dit barns opmærksomhed på sproglyde. Syng sange med dit barn og gerne med fagter, f.eks. Hjulene på bussen. Sørg for at synge en sang flere gange, så dit barn lærer den bedre og bedre at kende.

Spil

Spil er motiverende og en rigtig god måde til at introducere barnet for nye ord og begreber. Vendespil, bingo, billedlotteri og Vildkat er alle spil, der er meget anvendelige til at styrke dit barns ordforråd og ikke mindst hukommelse.

Det er vigtigt at huske, at dit barns sprog kun styrkes gennem disse aktiviteter ved at holde den samtale, der opstår, i fokus hele tiden. Samtalerne skal være meningsfulde for dit barn og have fokus på at støtte den sproglige udvikling.

Du kan læse mere om vores tema Skolestart her: bornogfritid.dk/artikler/boern/skole-start/