Parforholdet i sammenbragte familier

Forskellen på mænd og kvinder

Fysisk er der helt åbenlyst ret stor forskel på mænd og kvinder. Det er der faktisk også mentalt og især på måden, vi kommunikerer og løser problemer på.
 
Der er en række punkter og parametre, som det kan være nyttigt, endda konflikt-minimerende at være opmærksomme på.

Jeg fremhæver her 3, som er udtryk for generelle forskelle på mænd og kvinder – malet med den brede pensel. Der er naturligvis masser af nuancer, ligesom det afhænger af vores individuelle personlighed.

Punkt 1: Ordforbrug
Hvis jeg spørger dig, om du tror mænd eller kvinder taler mest, ville du nok uvilkårligt siger kvinder. De fleste mennesker er under indtryk af, at kvinder taler mere end mænd.
Og det er ikke uden grund. Kvinder taler omtrent dobbelt så meget som mænd.

Dagligt er ordforbruget sådan ca. som følger:

Mænd: 12.500 ord
Kvinder: 25.000 ord

Punkt 2: Kommunikationsstil

Manden er lineær i hans tankegang og kommunikerer på den måde, dvs. han kommunikerer fra A til B til C til D og så fremdeles.

Kvinden er mere cirkulær i hendes tankegang. Hun springer rundt mellem emnerne og kan fint starte ved A gå til L til D til Å til B og så videre. Hendes kommunikation er svær for den mandlige hjerne, fordi den er anderledes skruet sammen.

Tip til kvinder:
Hvis du som kvinde gerne vil have din pointe igennem, er det en god ide at tage et emne ad gangen.

Punkt 3: Problemløsning

Når det kommer til at løse problemer, er der også stor forskel på mænd og kvinder.

Manden lytter til et problem og bliver optaget af at finde en løsning. Han byder derfor ofte ind med løsningsforslag.
Kvinden lytter til et problem og bliver mere optaget af, hvordan vedkommende har det med problemet end med at foreslå en løsning. Hun regner nemlig med, at den der taler selv vil finde en løsning i løbet af samtalen, som kvinder ofte gør.

Tip:
Som kvinde kan det være en god ide at sige til ham inden:
Jeg vil gerne have, at du bare lytter.
Jeg har ikke brug for løsningsforslag.
Vil du lytte til mig?

Som mand kan det være en god ide at sige til hende inden:
Jeg vil gerne have, du ikke spørger om alt muligt undervejs, men fokuserer på problemet og løsningen. Vil du det?

Prøv det næste gang du skal vende et emne eller problem med din partner og se, hvad der sker med samtalen.

Rigtig god fornøjelse
Janne

Konflikter i sammenbragte familier

Janne Leth Førgaard 
Familierådgiver for sammenbragte familier ♥
Forfatter til Førstehjælp til ekstramødre
Ekstramor.dk

Læs Jannes tidligere blogindlæg om Konflikter i sammenbragte familier her: