Har du styr på de forskellige miljømærker?

Vi støder på dem i hverdagen, når vi handler. Både ved større og mindre indkøb. De forskellige miljømærker, der fortæller os hvad produkter indeholder, eller måske rettere ikke indeholder. Men hvilket mærke betyder hvad?

Astma-Allergi mærket

Vælger du varer med Astma-Allergi Danmarks velkendte Blå Krans, minimerer du risikoen for kontaktallergi. Alle stoffer kan give allergi, men nogle stoffer giver hyppigere allergi end andre.
Astma-Allergi Danmark stiller krav om at stoffer, hvor der er set allergi hos flere personer, ikke må findes i produkter med Den Blå Krans.

Det betyder bl.a. at parfume, MI og formaldehyd ikke må anvendes i produkterne. For at vurdere produktet har Astma-Allergi Danmarks fået fuld indsigt i de anvendte indholdsstoffer, hvilket gør det lettere at passe på dig selv og din familie, ved at gå udenom
allergifremkaldende stoffer når du handler.


CE-Mærket

En række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og tages i brug i EU- og EØS-lande. Det drejer sig blandt andet om legetøj, byggevarer, maskiner og produkter indenfor det elektriske og medicinske område. CE-mærket signalerer, at producenten lever op til EU’s lovgivning.

CE-mærket er et led i EU’s ønske om at skabe fri bevægelighed af varer imellem EU-landene. Ved at stille ens krav til produkter gennem lovgivning reducerer man tekniske handelshindringer.


EcoCert mærket

EcoCert mærket forekommer oftest på kosmetik og personlige plejeprodukter. Mærket har fokus på at fremhæve produkter fra økologisk produktion med respekt for biodiversitet.

At sørge for at producenten tager ansvar for brug af naturlige ressourcer, med respekt for miljøet og benytter fremstillingsprocesser der er rene og som respekterer vores sundhed og miljø.


EU-Blomsten

EU-Blomsten er producentens dokumentation for, at der er taget hensyn til miljøet under produktionen. Ved at regulere hvilken kemi der må benyttes i Blomstermærkede produkter, sættes forbrugerens sundhed i fokus.

De skrappe krav til kvalitet og brugsegenskaber sikrer, at uanset hvilket produkt du vælger, kan du være sikker på, at det er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.


Fair Trade mærket

Fair Trade arbejder for en bedre verden, hvor bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en retfærdig betaling for deres varer. Fair Trade fremmer økologi og bæredygtige
produktionsformer med hensyn til miljøet, producenternes sundhed og velfærd.

Helt konkret er der fx forbud mod børnearbejde, krav til sikkerhedsudstyr, forbud mod brug af sundhedsskadelige sprøjtemidler og strikse krav til beskyttelse af lokalmiljø, vandløb og biodiversiteten i nærområdet. Det sikrer dig varer af god kvalitet, du kan købe med god samvittighed.

Du kan læse mere om Fairtrade i vores artikel her: bornogfritid.dk/en-fair-handel/


Fuldkornsmærket

Fuldkornsmærket viser, at der er et særligt højt indhold af fuldkorn i produktet. Ud over krav til indholdet af fuldkorn, stiller fuldkornsmærket også krav til indholdet af fedt, sukker, kostfibre og salt.
Fuldkornsmærkede produkter findes inden for: mel og gryn, brød og knækbrød, ris, morgenmadsprodukter samt i pasta og nudler. Fødevarestyrelsen opfordrer til at vælge produkter med fuldkornsmærket, når du spiser disse produkter. Fødevareregionerne kontrollerer brugen af mærket som en del af den løbende kontrol.


Svanemærket

Produkter med Svanemærket på, er blandt de mest miljøvenlige på markedet. Hele produktets livscyklus, fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering, der er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Ingen parfume er tilladt i babyprodukter og produkter til børn, men produkter til voksne må godt indeholde parfume.


Ø mærket

Øko-mærket er en garanti for at den vare du køber er ”statskontrolleret økologisk”. De første regler om det danske Ø-mærke, der findes på eksempelvis kød, mejeriprodukter og brød, blev indført i 1989. Det røde Ø-mærke fortæller, at det er de danske myndigheder, der fører kontrol med de gårde og virksomheder, der producerer, forarbejder, pakker eller mærker varerne i Danmark. Varer fra udlandet kan også være forsynet med det danske kontrolmærke, såfremt de har været underlagt kontrol i Danmark.

Nogle gange er de i stedet mærket med et udenlandsk mærke. Uanset om varen er forsynet med et økologimærke, eller om den blot bærer betegnelsen økologisk, skal fødevarer, der sælges som
økologiske, være fremstillet efter de samme økologiske principper, som gælder i Danmark.


EU’s økologimærke

Økomærket kan kun anvendes på produkter, der er certificeret som økologiske af et godkendt kontrolagentur eller -organ. Det betyder, at de har opfyldt strenge betingelser for fremstilling,
forarbejdning, transport og oplagring. Mærket kan kun anvendes på produkter, når de indeholder mindst 95 % økologiske ingredienser, og der stilles yderligere strenge betingelser for de andre 5 %.

Den samme ingrediens må ikke forekomme i økologisk og ikke-økologisk form. Fordi der er fælles økologiregler i EU, er der indført et EUlogo for økologi. Alle økologiske fødevarer, der færdigpakkes i EU, skal mærkes med EU’s økologimærke.

Logoet skal gøre det lettere for forbrugerne at finde de økologiske varer på hylderne, uanset hvilket EU-land de kommer fra.
For færdigpakkede økologiske fødevarer importeret fra lande uden for EU, vil brugen af EU-logoet være frivillig. Anvendes EU-logoet, vil det altid skulle fremgå af varen, om den stammer fra EU eller lande uden for EU.

Kilder: Astma-allergi.dk, Sik.dk, Ds.dk, Fairtrade-maerket.dk, Foedevarestyrelsen.dk, Eco-label.dk, Forbrug.dk, Fuldkorn.dk