En Fair Handel

Kender du Fairtrade-mærket? Hvis du vælger varer, som er mærket med det, er du med til at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere, og at produktionen foregår med omtanke for miljøet.

Af Henriette Rosenthal

Første gang jeg bemærkede en-fair-handel-begrebet var, da jeg læste om det på et skilt på hylden med kaffe i supermarkedet. Der stod noget om fonden Max Havelaar, hvis mission var at give andelsforeninger af småbønder adgang til vestlige markeder, og sikre dem en fair pris for deres kaffe, hvilket ville gøre dem uafhængige af lokale mellemhandlere.

Max Havelaar fonden, der oprindeligt havde sin begyndelse i Holland, havde bredt sig til 12 lande med nationale Max Havelaar-kontorer. Denne hændelse ligger helt tilbage til et sted i midten af 90´erne. I dag er missionen udvidet til også at handle om at støtte bønderne til omlægning til økologisk landbrug, at bevare skyggetræer, uddannelse i bæredygtigt landbrug og tiltag, der beskytter biodiversiteten samt fortsat hjælpe bønderne med at løse kampen mod klimaforandringer. Varerne som bønderne producerer og sælger, kan du genkende på Fairtrade-mærket.

Biodiversitet

fairtrade og biodiversitet.

Et af Fairtrades fokuspunkter er biodiversitet. Årsagen er, at biodiversiteten globalt og i Danmark er under pres. Biodiversiteten er mangfoldigheden af økosystemer, arter og gener, der omgiver os. Disse tre elementer bidrager til at give os fødevarer og medicin samt ren luft og vand. Derudover kan biodiversiteten hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet.

Menneskets aktiviteter påvirker den biologiske mangfoldighed, ved at vi dyrker jorden uden hensyntagen til, hvad der ellers måtte være af planter og dyrearter, der påvirkes negativt af at arealerne inddrages. Skove fældes uden der sættes nye træer og efterlader store huller, hvor dyr og planter ikke kan leve i deres naturlige habitat. Når vi mister de arter og levesteder, vil det påvirke den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen. Fairtrades krav til bønderne er blandt andet, at de skal undgå negativ påvirkning af beskyttede områder og de må ikke bidrage til skovrydning eller ødelægge planteliv i økosystemerne eller beskyttede områder.

Bæredygtigt landbrug

Klimaforandringer rammer bønder og deres mulighed for at dyrke afgrøderne. Derfor hjælper Fairtrade bønderne med at håndtere og tilpasse sig klimaudfordringer, ved at introducere nye afgrøder og at uddanne i bæredygtigt landbrug. Bønderne lærer, hvordan man dyrker afgrøderne uden hjælp fra pesticider og andre skadelige stoffer.

Fairtrade og blomster

Blomster spreder glæde med deres skønhed og farver. Når vi køber blomster, forekommer det mange helt naturligt at vælge blomster, der er produceret i Danmark eller så tæt på som muligt. Vi tror fejlagtigt, at vi på den måde er med til at sætte
det mindst mulige CO2-aftryk og derved passer på klimaet og dets forandringer. Intet kunne være mere forkert. Kenya er blandt verdens ti største producenter af blomster og eksporterer flere roser end noget andet land i Afrika. Der er flere end 40 Fairtrade-certificerede blomsterplantager, hvor blomsterne vokser i naturligt opvarmede og oplyste drivhuse, hvilket kan lade sig gøre på grund af mængden af varme og sollys i landet. Resultatet er, at disse blomster i gennemsnit har et mindre CO2-aftryk end dem, der dyrkes under kunstig varme og lys i lande som for eksempel Holland, med koldere temperaturer, selv når man medregner CO2-aftrykket ved transporten.

Fairtrade chokolade.

Vi elsker chokolade

Til gengæld er verdens kakaoproduktion, som er en af hovedingredienserne i chokolade, forbundet med ekstrem fattigdom, lave lønninger og dårlige arbejdsforhold. Da Kakao er en af verdens mest omsatte råvarer, og efterspørgslen er stigende, er det en god idé at vælge Fairtrade-kakao og -chokolade, for så støtter du arbejdet for en positiv forandring.

Hvorfor vælge Fairtrade?

Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til en mere fair verden for mennesker og for miljø – og så er du med til at beskytte biodiversiteten under produktionen af produkter som chokolade, bananer, kaffe og roser.

Troværdigt

97 % af danskerne kender Fairtrade-mærket og forbinder det med fair arbejdsforhold, fair lønninger og bæredygtig produktion – og 87 % af danskerne finder Fairtrade-mærket troværdigt.

Der er 1,66 millioner Fairtradelandmænd og -arbejdere i 73 lande og at Fairtrade-bevægelsen vokser hver dag. Fairtradevisionen
er en verden, hvor alle producenter kan have et sikkert og bæredygtigt liv og selv er ansvarlige for deres fremtid.

Kilde: bidbi.co.uk, Fairtrade Danmark, miljøministeriet.