Dit barns hørelse

Dårlig hørelse hos småbørn er et særligt problem, fordi barnet ikke klager over det, og fordi det vil påvirke udviklingen af sproget. Derved kan en dårlig hørelse få uforholdsmæssig stor betydning senere i barndommen.

Af Bonnie Jensen

I Danmark ”fanges” de fleste børn med nedsat hørelse tidligt i barndommen, da alle spædbørn kort efter fødslen bliver screenet for høretab. Senere er pædagoger og dagplejemødre skarpe til at opfange, hvis barnet viser tegn i dagligdagen på, at hørelsen ikke er som den skal være.

Dårlig hørelse berører hele familien

Årligt findes der omkring 250 nyfødte med høretab, mens andre får høretab i løbet af barndommen. Heldigvis forbliver stort set ingen børn døve i dag, og næsten alle, omkring 98-99 % af børnene, kan hjælpes til en form for hørelse. Dette er dog ikke det samme, som at børnene får normal hørelse, og høretabet kræver støtte til børnene, da de skal lære at begå sig i omgivelser med mange lyde omkring sig.

Som forældre til et barn med høretab, skal I til at lære, hvad høretabet kommer til at betyde for jer som familie, og for barnet. Og I skal stifte bekendtskab med et system, I næppe vidste eksisterede. Bare det at blive forældre, især hvis det er første gang, er en helt speciel situation. Så I er formentlig ekstra sårbare og forvirrede, samtidig med, at I vil gøre alt, for at jeres barn skal blive stimuleret så godt, som
overhovedet muligt.

Men det er vigtigt, at vide, at hvis man har et barn med høretab, så er der et veludbygget system, der kan hjælpe én videre, og give indsigt, viden og støtte, samtidig med, at der står professionelle parat til at ”undervise” barnet. I starten vil det dog primært være forældrene, der bliver undervist.

Symptomer på hørenedsættelse hos børn

Det er ikke alle børn, der får konstateret høretabet som nyfødte, og høretab kan opstå hen ad vejen. Der findes f.eks. arvelige høretab, hvor barnet genetisk har anlæg for høretab, men hvor dette først viser sig senere i livet, og det er her vi skal være ekstra opmærksomme på at opfange vores børns signaler, da hørelsen er en forudsætning for normal sprogudvikling.

Er du i tvivl om dit barns hørelse, så få den undersøgt. Første skridt er øre-næse-halslægen, men er der den mindste tvivl, så bed om at få en henvisning til en audiologisk afdeling. Lad dig ikke afskrække af, at barnet er for lille til en høreprøve, for de fleste audiologiske afdelinger har nogle særlige høreprøver, hvor selv børn under et år kan medvirke.

Du skal være opmærksom, hvis dit barn:

  • Ikke udvikler et talesprog
  • Ikke reagerer på lyde fra lydkilder, som det ikke kan se
  • Fortrinsvist reagerer på andre sanseindtryk som for eksempel lys, vibrationer og berøring.

I Danmark hørescreenes alle nyfødte børn, og der opdages årligt omkring 250 nyfødte med høretab.

Kilde: Høreforeningen

Vil du vide mere om hørenedsættelse og høreapparater? Læs mere i vores artikel her: “Hører du efter?”