Vores parforhold

Kvinder er glade, når deres partner forstår, når de er kede af det. Mænd er glade, når deres partner er glade. Parterapi handler om at skabe forståelse og afstemme forventninger med hinanden

Af Mikael Hoffmann, parcoach og -terapeut

Forståelsen skabes gennem en hensigtsmæssig kommunikation, og det er i bund og grund nogle nye færdigheder og strategier, der skal læres. Forventningsafstemning sker også gennem kommunikation, hvor man inden for ganske bestemte rammer udtrykker sig frit og ærligt – begge parter. På den måde kan man finde de fælles værdier i parforholdet. Folk tøver ofte eller viger tilbage for at tage beslutningen om at søge eller ikke søge parterapi. Først og fremmest skal du spørge dig selv, hvad du vil have og ønsker dig. Ikke materielle ting, men snarere hvad du vil have i dit liv, i dit parforhold, med dit arbejde. Lav en liste. De fleste mennesker vil eksempelvis gerne have:

 • Lykke
 • Tillid
 • Tryghed
 • Respekt
 • Accept
 • Kærlighed
 • Solidaritet
 • Sjov
 • Intimitet
 • Venskab … osv.

Du skal finde ud af, hvor motiveret du er til at opnå disse ting. Motivation er supervigtig for at få noget gjort. Den er benzinen, der driver dig og jer frem. Hvor meget ønsker du at opnå en bedre situation? Hvor vigtigt er det for dig? Hvordan vil det føles, hvis du har opnået det? Du skal vurdere hvad konsekvenserne er, hvis du ikke får det, du ønsker dig. Hvordan vil du gerne se tilbage på dit liv, når det en gang er ved at slutte? Har du udnyttet tiden, mens du er her? Eller har du fundet dig i alt for meget? Hvor vil du være henne om 5 år, hvis der ikke sker nogen positiv forandring i dit liv, men at alting bare fortsætter uændret? Hvad er det, der skal til?

Timing

Timing er altafgørende, når det kommer til ægteskabsrådgivning eller parterapi, når der er problemer med parforholdet. Desværre venter alt for mange alt for længe med at ændre uhensigtsmæssige vilkår og smertefulde omstændigheder. Nogle par fortsætter med at diskutere det samme igen og igen i årevis uden at kommunikere ordentligt, effektivt og ærligt.

Konflikter er en uundgåelig del af ethvert forhold, men det er vigtigt at vælge dine kampe med omhu i ethvert forhold. Nogle gange
betragtes små problemer som vigtige, og det smertefulde sår fortsætter med at vokse.

Grænser

Tilfredsheden i parforholdet har meget at gøre med den måde, partneren er i stand til at læse og leve sig ind i hinandens følelser. For at mærke kærligheden, skal man først og fremmest kunne forstå hinanden. Dernæst skal man være i stand til at give sin partner dét, partneren gerne vil have, – og når begge gør dette, mærker de kærligheden. Det er også vigtigt at kunne sætte sunde
naturlige grænser, så man ikke bliver løbet over ende – samt have tillid til, at partneren er i stand til at sætte grænser, så man
ikke uforvarende kommer til at såre hinanden, dette har også meget med forventningsafstemning at gøre.

Undersøgelser viser

Nogle forskere har lavet undersøgelser, hvor de har bedt hver enkelt deltager om at beskrive en episode, hvor deres partner havde gjort dem vrede eller skuffede (fx et svigt eller en løgn). Parrene blev derefter bedt om at forelægge situationen for deres partner og at tale om problemet i cirka 10 minutter. I løbet af den tid fik de en større forståelse af, hvad der var sket. Samtalerne blev videofilmet. Bagefter så deltagerne hver deres videobånd, og skulle så løbende vurdere deres følelsesmæssige reaktioner hele samtalen igennem på en skala fra “meget negativ” over “neutral” til “meget positiv.” Forskerne udvalgte derefter seks 30-sekunders klip, der havde de højeste negative eller positive følelsesmæssige vurderinger. Deltagerne så disse klip igen og gav en bedømmelse af deres egen og deres partners følelser, samt deres partners bestræbelser på at være empatisk.

Kvinder og mænd

Det overraskede forskerne, at kvinder var mere tilbøjelige til at være tilfredse med parforholdet, når de kunne aflæse deres partners vrede eller frustration, end når de selv følte sig lykkelige. Dette betyder ikke, at kvinder svælger i smerte og lidelse, men snarere at de foretrækker negative følelser frem for tilbagetrækning eller tavshed. Når kvinder ser deres mandlige partnere dele de negative følelser, ser de det som et tegn på tilknytning, åbenhed og kommunikation. Kvinder har det svært med at mænd trækker sig under konflikter (hvilket er en helt naturlig reaktion fra manden). Omvendt har mænd det svært med deres kones eller kærestes negativitet. Mens kvinderne i undersøgelsen var gladere, når deres mand vidste, at de var frustrerede, gjorde denne viden mændene ulykkelig. Mænds glæde og tilfredshed hænger sammen med deres evne til at mærke og se deres partners lykke.

Kommunikation i parforholdet

Undersøgelsen konkluderer, at jo mere kommunikative og empatiske mænd og kvinder forsøger at være i deres relationer, jo lykkeligere er parforholdet. En mand har det bedst, når hans kvinde:

 • er god til at kommunikere, hvilket gør hende glad i parforholdet
 • at hun udtrykker det på en måde, som han nemt kan aflæse
 • og det allerbedste for manden er, at han kan mærke på hende, at det er ham, der har gjort hende glad

Kvinder derimod ønsker at vide:

 • når manden er ked af det.

Selv om det er ubehageligt for manden at udtrykke disse følelser, for det betyder for kvinden at hun bedre kan forstå hans måde at agere på. Parterapi handler om at få lært nogle helt konkrete værktøjer og strategier, som kan bruges i hverdagen, når tingene spidser til, så man så hurtigt som muligt kan komme tilbage til det gode parforhold. Kommunikation er ikke blot udveksling af ord og meninger. Hensigten med at kommunikere er at forstå og blive forstået. Med forståelsen kommer meningen med livet og kærligheden.

Mikael Hoffmann er senior-parcoach og leder og driver bl.a. online terapi ”www.parforhold-parterapi.dk” og har klinik i Valby, hvor han arbejder som Par-coach og -terapeut. I 1997 tog han den 4-årige uddannelse til psykoterapeut (ID-Academy), som gav ham en stor forståelse for psykologi og relationer. Michal Hoffmann er også uddannet chok-traume-terapeut