Sover din teenager også for lidt?

Hvis ja, er der stor risiko, for at det går ud over indlæringen. Derfor skal nyt undervisningsmateriale udviklet af Just Human og Chris MacDonald, med støtte fra Sundhedsstyrelsen, inspirere skoleelever og studerende til at prioritere søvn og sove sig til større trivsel.

Af Henriette Rosenthal

Det er mere alvorligt at mangle sin nattesøvn, end mange er klar over. Men faktum er, at søvnmængden og søvnkvaliteten påvirker kroppen
den øvrige tid af døgnet

Sov én time for lidt – og bliv to klassetrin dummere

Danske studerende og skoleelever sover for lidt, og det går voldsomt ud over deres kognitive evner og indlæring. Blot en times mindre søvn hver nat svarer til, at hjernen sættes to klassetrin tilbage. Det er de færreste unge, der frivilligt vil finde sig i at blive forvekslet med en elev, der går to klasser under dem. Men det er ikke desto mindre tilfældet, hvis den vigtige søvn tilsidesættes, og de misser blot én times søvn af de anbefalede ni til ti timers søvn hver nat. Og det gør rigtig mange desværre i dag.

En ny undersøgelse afslører, at kun 5 % af de 15 til 18-årige i Danmark sover det anbefalede antal timer hver nat. Flere end otte ud ti føler sig trætte mindst en gang om ugen. Det er især et øget forbrug af digitale stimulanser, der stjæler de dyrebare søvntimer. Oven i det kompenserer mange unge med energidrikke, der yderligere skubber til en negativ spiral, som påvirker søvnkvaliteten yderligere.

“Jagten på den tabte time”

– Dem, der er hårdest ramt, af det nogle forskere kalder for en verdensomspændende søvnkrise, er vores børn, og særligt teenagerne. Vi ved, at teenagere i dag sover i gennemsnit en time mindre, end de gjorde for bare 30 år siden. Det betyder jo desværre også, at vi med en verdensomspændende søvnkrise hæmmer vores børn og unges udvikling, siger Chris MacDonald, Cand. Scient i Human Fysiologi og hele Danmarks ekspert i fysisk og mental sundhed.

Just Human og Chris MacDonald slår tonen an i det landsdækkende projekt ”Jagten på den tabte time”. Børn og unge skal have den vigtige søvn på skoleskemaet i et spændende undervisningsforløb målrettet de ældste elever i folkeskolen og de studerende på landets ungdomsuddannelser.

Fra top til bund med for lidt søvn

Man kan ikke overdrive søvnens betydning. Det forklarer den amerikanske hjerneforsker, Dr. John Medina, i sin bog ”Brain Rules”. Hvis en gymnasieelev, som karaktermæssigt er blandt de bedste ti procent, reducerer sin søvn til under syv timer i ugedagene og godt 7,5 timer i weekenderne, vil elevens præstationer falde til de laveste ti procent.
– Med undervisningsmaterialet ønsker vi at inspirere skoler og uddannelsesinstitutioner samt forældre og de unge selv til at prioritere søvnen. Søvn er vigtigt for den sociale trivsel og evnen til mentalt at tackle udfordringer, være læringsparat, sund og rask, fortæller Chris MacDonald.

Sluk skærmen

Jagten på den tabte time, teenager der endeligt sover

Et studie udført af engelske forskere viser tydeligt, at børn der har adgang til skærme inden sengetid, får en dårligere søvnkvalitet, for lidt søvn og er mere trætte om dagen. Selv børn der ikke har adgang til skærmene på deres værelse, men blot har brugt dem inden sengetid, bliver påvirkede. Det anbefales derfor, at børn ikke bruger hverken telefon, iPad eller computer en time inden sengetid.
Kilde: JAMA Pediatrics

God og nok søvn er en forudsætning for, at unge – og mennesker i alle aldre – kan lære, løse komplekse opgaver, fungere socialt samt have energi og godt humør. Unges hjerner har særligt brug for søvn fordi hjernen ”bygges færdig” mens de unge sover. Hvis de sover for lidt, kan konsekvensen være at deres hjerner ikke udvikles optimalt. Et bredt kig på moderne unges sovevaner viser, at de unge i dag sover en time mindre i gennemsnit end de unge gjorde for bare 30 år siden. I dag er 7 ud af 10 danske unge trætte flere gange om ugen.
Kilde: Dentabtetime.dk