Slip af med jalousien

Jalousi er frygten for at miste noget, der betyder noget for én.

Af Maj Wismann, sexolog og parterapeut

Der er stor forskel på, hvad der gør det ene menneske jaloux, og hvad der gør et helt andet menneske jaloux. Men fællesnævneren for alle former og udtryk for jalousi er: Angst/frygt for at miste.

Som du kan se, så er det en gradbøjning. For hvad betyder at miste? Og hvad betyder noget og hvor meget betyder noget så?

Hvad udløser jalousi?

Jalousi kan blive udløst og vedligeholdt af mange forskellige ting, og man skelner også mellem forskellige former for jalousi. Bl.a. sund og usund jalousi, samt rationel og irrationel jalousi.

Jeg arbejder i flere trin og på flere niveauer, men jeg har bemærket, at det ofte er mange af de samme faktorer, der er på spil, når jeg sidder med jaloux klienter.

De jaloux tanker er ofte de samme – 15-20 nøjagtig ens ”genbrugs-tanker”, som de ellers vidt forskellige klienter sidder med.

Her er nogle af de punkter, der i mange tilfælde er relevante at se på, når vi lægger os i førertrøjen for at slip af med jalousien og bekæmpe og bearbejde alle de jaloux tankemønstrer:

 • Jalousi og gamle oplevelser af svigt.
 • Jalousi og dine tanker for fremtiden.
 • Jalousien og dine tanker om din partner.
 • Jalousien og frygten for fremtiden.
 • Får jalousien for ALT der går galt i parforholdet?
 • Jalousi og selvværd. Er jeg et godt menneske i bund og grund?
 • Jalousi og selvtillid. Er jeg en god nok kæreste?
 • Jalousi og mindreværd. Andre er bedre, flottere, smukkere etc. end mig – Næsten den samme som jalousi/selvtillid.

Sådan arbejder du dig ud af din jalousi.

Når jeg arbejder terapeutisk med en klient, der oplever jalousi, tager jeg altid udgangspunkt i de tanker, der udløser jalousien. Dvs. jeg bruger kognitive redskaber til at bekæmpe jalousien med. Og med udgangspunkt i det kognitive arbejde, dvs. de tanker man gør sig i en given situation, hvor f.eks. jalousi udløses og at arbejde med disse tanker, opdager den jaloux klient hurtigt, hvad det er for nogle helt konkrete tanker, der ligger til grund for jalousien, og som er forbundet med oplevelsen af at være jaloux.

Når først, vi har fået kortlagt, hvilke helt konkrete tanker, der udløser, hvilke følelser f.eks. angst, vrede eller frygt, og som så igen udløser en eller anden form for uhensigtsmæssig adfærd f.eks. jeg tjekker min kærestes telefon, mail eller optrapper en konflikt, som ofte blot vedligeholder oplevelsen og følelsen af jalousi og som i mange tilfælde fører til konflikter i parforholdet, når først, det er kortlagt, så begynder vi i fællesskab af se på både tankerne og adfærden.

Kunne man tænke anderledes?

 • Kunne nogle af tankerne være usande?
 • Kunne nogle af tankerne være det pure opspind og løgn/latin og misfortolkninger?
 • Kunne man gøre noget andet og mere hensigtsmæssigt i situationen, hvor man oplever jalousi i stedet for at tjekke kæresten, optrappe en konflikt eller hvad man ellers plejer at gøre?

Når først mønstret er kortlagt, tankerne er skrevet ned og adfærden og konsekvenserne af den er bevidstgjort, så begynder klienten at se sig selv, partneren og parforholdet med andre øjne og med en anden oplevelse.

Og der kommer derfor også en anden adfærd til udtryk, som så er med til at skabe en bedre stemning, en grobund og et fundament for flere positive oplevelser og følelser, og den gode opadgående spiral er allerede begyndt.

Når man arbejder med ”tanke-sparring”, som jeg ofte kalder det – altså ”hvad tænker vi, om det du tænker”, så begynder der at ske store fremskridt og med lidt øvelse begynder den jaloux klient også at kunne gøre det derhjemme, fordi redskaberne, øvelserne og teknikkerne er forholdsvis simple – det kræver blot, at man har Selvdisciplin nok til at sætte sig ned og gøre det.

De fleste jaloux klienter fortæller, at de allerede efter få sessioner oplever en mærkbar forskel i deres måde at agere på i parforholdet, hvordan de taler til deres partner, og i høj grad, hvordan de oplever jalousien.

En mandlig klient sagde fornyligt: ”Maj, jeg mærker ikke længere jalousien, som den der knude i maven, jeg bare MÅ reagerer på med det samme, det er egentligt blevet til en form for irritation, som jeg nu kan stoppe op og se på – det er som om, de meget stærke følelser af jalousi er forsvundet”.

Og det er lige præcis det, der sker, når man arbejder med alle de tanker, der udløser den jaloux parts jalousioplevelser.

De negative jalousi tanker

Når man oplever jalousi, løber ens tanker ofte løbsk, og man når egentligt ikke at overveje, hvad der sker, inden man er i gang med at reagere på jalousitankerne. Og det er lige nøjagtig DE tanker, det handler om at få fat i, få bevidstgjort og få skrevet ned, først der kan man arbejde konstruktivt med ”Tanke-sparring”.

De negative tanker kredser f.eks. omkring:

 • Bekymringer om at blive forladt.
 • Bekymringer om utroskab.
 • Om partneren elsker en højt nok.
 • Om ens partner bare er i forholdet til vedkomne finder ”noget bedre”.

Derfor kan det være en rigtig god ide at begynde og prøve at registrere, hvad pokker er det egentligt, der går igennem hovedet på mig, når jeg oplever jalousien river fat i mig.

Er din partner dejlig samarbejdsvillig og god til at sparre med dig, så kan du få din partner til at spørge dig, når der er faldet ro på oven på en jalousi-situation.

Det kan være spørgsmål som:

 • Hvad gik der gennem hovedet på dig, da du oplevede følelsen af jalousi?
 • Hvad tænkte du?
 • Hvor mange forskellige tanker havde du egentligt?
 • Skal vi ikke prøve at skrive dem ned?
 • Er tankerne mon sande?
 • Hvilke beviser har du på, at jalousitankerne er sande?
 • Kender du de tanker fra tidligere i dit liv?
 • Har du oplevet situationer i tidligere relationer, der har gødet disse tanker?

Den gode dialog omkring tankerne er en rigtig god vej at gå, hvis man som den ikke jaloux part ønsker at hjælpe.