Skolestart i delebørnsfamilier

Hvem vælger skole til delebørn? Hvad hvis mor vil flytte barnet? Hvad med skolepsykolog? Få svar på nogle af de juridiske spørgsmål der kan være i delebørnsfamilier.

Af Bonnie Jensen

Vi har lige passeret sommerferien, og det betyder, at de større børn skal tilbage til skolebænken, mens tumlingerne og de helt små skal i institution. I den forbindelse kan der i delebørnsfamilier være behov for gode råd om hjælp til samarbejde om valg af skole, institution, skoleskift, og skolepsykolog. Derfor har vi taget en snak med advokat Helene Treschow og stillet hende et par spørgsmål, læs med her og få svarene.

-Som familieadvokat står jeg tit på 1. række, når der opstår problemer i delebørnsfamilier. Desværre ser jeg ofte, at forskellige spørgsmål hurtigt kan blive til større, unødige konflikter i delebørnsfamilier. Konflikter der er begyndt at fylde mere i hverdagen, end hvad godt er – for både delebørnene og deres forældre. For man skal huske på, at når noget er blevet alvor for de voksne, så er det også blevet alvor for børnene. Nogle uenigheder var muligvis aldrig blevet til så stor alvor, hvis forældrene kendte svaret på forhånd.

Skal vi være enige i valg af børnehave og skole?

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og barnet har bopæl hos mor, så kan mor som bopælsforælder selv vælge daginstitution (dagpleje, vuggestue, børnehave) til barnet. Far skal være enig i valget af skoleretning, f. eks. om det skal være en privat skole eller en kommunal skole, men ikke i valget af den konkrete skole. Er man uenig, kan kommunalbestyrelsen nemlig beslutte, at barnet skal indskrives i distriktsskolen på det sted, hvor barnet har bopæl, for at sikre at barnet modtager undervisning.

Kan mor melde barnet ud af børnehave og i skole, når far ikke ønsker dette?    

Hvis mor og far er uenige omkring, hvorvidt deres 5-årige skal starte i skole eller ej og de har fælles forældremyndighed, men barnet har bopæl hos mor, så kan mor selv melde barnet ind i den kommunale skole og melde barnet ud af børnehaven, uden fars samtykke.

Kan jeg bestemme, at vores datter skal gå til skolepsykolog?    

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og datteren bor hos mor, der ønsker, at datteren skal gå til skolepsykolog, så kan mor som bopælsforælder træffe beslutning herom – uden fars samtykke hvis han er uenig.

Mor er bopælsforælder, og skal flytte. Hun overvejer skoleskift, far er ikke enig?

Forældre skal som udgangspunkt være enige om en beslutning vedrørende skoleskift, når der er fælles forældremyndighed. Hvis mor i forbindelse med flytningen fortsætter med at være bopælsforælder, vil kommunen dog formentlig optage barnet i distriktsskolen. I praksis betyder det, at mor alligevel – forudsat at mor fortsætter med at være bopælsforælder – kan flytte barnet til skolen tilhørende det distrikt, hvortil bopælen hører.

Læs evt. vores artikel “Min store åbenbaring som alenemor” her: bornogfritid.dk/min-store-aabenbaring-som-alenemor/