Regnbuefamilier

Antallet af LGBTI+ personer, som skaber familier, der ligger udenfor den traditionelle “far-mor-og-børn model” er stærkt stigende i disse år, og antallet af de såkaldte “regnbuefamilier” er fordoblet mellem 2009 og 2019. Der er f.eks. i dag 1.465 familier som består af enten to mænd eller to kvinder. I samme ombæring er antallet af familier med mere end to forældre steget markant.

Af Susanna Hochheim

Betegnelsen regnbuefamilier er et relativt nyt begreb, der betyder at en familie, hvor mindst én af forældrene er homoseksuel eller biseksuel. Begrebet er opstået i takt med, at det er blevet lovligt, i hvert fald mere muligt, for homoseksuelle at skabe børnefamilier. Der er stadig mange urimelige forhindringer, for at skabe det godea liv i LGBTI+ familierne, men hvor der er vilje, er der også en vej.

Når en regnbuefamilier får et regnbuebørn

Før en regnbuefamilie skaber et barn sammen, indgås der som ofte aftaler parterne imellem. Barnet bliver jo ikke skabt ud fra en kærlighedsakt mellem to mennesker, men bliver skabt via aftaler imellem flere parter. Her skal aftales hvordan de vil samarbejde omkring deres fælles højeste ønske, nemlig at blive forældre til et lille menneske. Den aftale forældrene i en regnbuefamilie kan lave med hinanden, er alene en forventningsafstemning.

Da lovgivningen på dette område ikke kan hjælpe, da den endnu ikke er indrettet til disse familietyper, og der er derfor ingen juridisk struktur, at læne sig op ad i forbindelse med en evt. konfliktløsning ved skilsmisse.

Biologiske forældre

I Danmark er det kun muligt at have to forældre registreret til et barn, og dette kan give regnbuefamilierne nogle udfordringer. F.eks. er der ingen juridiske rettigheder for den part, der ikke bliver registreret som biologisk forælder til barnet. Et regnbuebarn har som oftest flere forældre i det daglige. Der kan være en social-mor som ikke har nogle juridiske rettigheder, men som agerer primær mor i hverdagen for barnet, og der kan ligeledes være en social-far, som ikke har nogle juridiske rettigheder, men som agerer som far i hverdagen for barnet.

En regnbuefamilie kan se ud på mange forskellige måder, her kan du se et par eksempler.

✱ To kvinder får børn sammen med en doner
✱ To kvinder får børn med en mand, dvs. der er en biologisk mor og ”medmor” samt en far
✱ En kvinde får et barn med en mand, hvor moderen har en forhold med en kvinde, og faren er i et forhold med en mand
✱ To mænd får børn med en rugemor
✱ To mænd får børn med en kvinde, dvs. der er en biologisk far, og en ”med-far”, samt en mor

Kilde: LGBT+ Danmark