Overvejer du en varmepumpe?

Vi er mange, der har været tilbageholdende med at få installeret en ny varmepumpe i hjemmet, da rygterne siger, at de larmer, og ofte generer naboen. Men sådan er det ikke længere, hvis bare man får den installeret af en godkendt VE-godkendt installatør, der sikrer sig at udedelen bliver placeret korrekt.

Af Bonnie Jensen

“Annonce”

Med de forhøjede gaspriser og lange udsigter til, at vi alle har fået integreret fjernvarme i vores boliger, er der nu mange, der overvejer at skifte deres varmeløsning ud med en varmepumpe. Det giver god mening på varmeregnskabet, da det både er en billigere og grønnere opvarmningsform. Faktisk kan du spare imellem 50 og 60 % på din varmeudgifter, hvis du skifter fra el-radiatorer, olie- eller gasfyr, og investeringen i din nye varmepumpe tjener sig selv ind i løbet af 5-6 års brug. Så man kan med lidt god vilje sige, at varmepumpen betales over din varmeregning.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme din bolig. Selvom varmepumper bruger el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift, end almindelig elvarme, da en varmepumpe kun bruger omkring en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme en bolig. Det skyldes, at energien hentes i jorden eller luften, som jo er helt gratis.

varmepumpe

Det er en myte, at varmepumper forstyrrer nattesøvnen og naboerne

I hvert fald, hvis man vælger det rigtige produkt og en uddannet installatør. Vi har taget en snak med Christian Petersen, Product Manager hos Vaillant, der er en af Europas førende producenter af blandt andet varmepumper.

– Når man vælger at udskifte sin nuværende varmekilde med en varmepumpe, så er det vigtigt, at man søger råd hos en uddannet VEinstallatør. De er uddannede til at opsætte varmepumper rigtigt i forhold til eksempelvis underlag, placering og afstand til vægge og skel. Der installeres mellem 50.000 og 60.000 varmepumper hvert år, og det er sjældent, at der klages efterfølgende.

– Installatøren opsætter udedelen efter de meget restriktive krav, vi har i Danmark. Faktisk har vi de strengeste krav i hele Europa, udover Schweiz, der er en anelse mere restriktive, og vi bliver hele tiden bedre til at producere varmepumper. Blandt andet har vi optimeret meget på lyddelen, så det nu er meget lydsvage varmepumper, der produceres.

– Hvis man vælger en varmepumpe i rigtigt god kvalitet, har den en ofte en software, der gør det muligt, at indstille et lydprogram, som begrænser lydniveauet om aftenen og natten.

– I bund og grund handler det om, at købe en varmepumpe af god kvalitet, og at lytte til installatøren i forhold til placering. På den måde får man den bedste oplevelse og udnyttelse af sin nye varmepumpe.

Hvilke typer varmepumper findes der?

Der findes tre forskellige typer varmepumper: Jordvarme (væske til vand), luft til vand og luft til luft.

Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe, også kaldet en væske til vand varmepumpe, udnytter den varme, der er i jordens øverste lag. Jordvarmen bliver ledt til varmepumpen gennem en lang væskefyldt slange, der er gravet ca. 1 meter ned i jorden. Selvom der kun er få graders forskel på temperaturen i slangen før og efter turen i jorden, er metoden så effektiv, at et jordvarmeanlæg uden problemer kan være bygningens eneste varmekilde – uanset årstid og boligstørrelse.

Fra varmepumpen overføres jordvarmen via en varmeveksler til bygningens varmeinstallation. Varmen kan anvendes både til rumopvarmning via radiatorer, eller til gulvvarme og til opvarmning af brugsvand. En jordvarmepumpe er som regel lidt mere effektiv end luft til vand varmepumper, men anlægget koster også mere at etablere, fordi slangen skal graves ned i haven, og her skal du også være opmærksom på, at der skal søges tilladelse hos kommunen, inden du begynder at grave haven op.

Luft til vand varmepumpe

Hvis du ikke har plads til at grave jordslanger ned i haven, er en luft til vand varmepumpe et godt alternativ. Den er forsynet med en udedel med en blæser, som vi kender fra en aircondition. En luft til vand-varmepumpe bruger den varme luft, der allerede er i et rum eller udendørs, til at lave mere varme. I princippet fungerer den på samme måde som en jordvarmepumpe. Varmen udvindes blot fra luften, i stedet for fra jorden. Den er ikke helt så effektiv som en væske til vand varmepumpe, men kræver til gengæld ikke særlig meget plads.

Luft til luft varmepumpe

varmepumpe fra vaillant

En luft til luft varmepumpe udnytter varmen i udeluften, ligesom luft til vand varmepumpen. Den leverer varmen i bygningen fra en blæser, og ikke til radiatorer eller gulvvarme. Den leverer heller ikke varme til opvarmning af brugsvand. En luft til luft varmepumpe kan med fordel kombineres med et udsugningsanlæg med en varmeveksler (varmegenvindingsanlæg). Anlægget genvinder varmen i den luft, der bliver suget ud af boligen, og overfører den til indblæsningsluften. På den måde kan nye tætte bygninger blive luftet ud, uden et særligt stort varmetab. Luft til luft-varmepumpe anvendes ofte som opvarmning i sommerhuse, sekundære bygninger eller i huse uden fordelingsanlæg.

Nogle luft til luft varmepumper kan “vendes om”, så de køler luften ned, i stedet for at varme den op. På den måde kan de fungere som aircondition på en varm sommerdag, hvilket de fleste af os godt kunne drømme om i højsommermånederne.

sparenergi.dk, som er Energistyrelsens website for forbrugere, kan man finde Varmepumpelisten, som producenterne kun kan komme på, hvis de kan fremvise en uvildig testrapport, der blåstempler deres produkt. Hvis man vælger derfra, kan man være sikker på, at varmepumpen er et kvalitetsprodukt, som er optimeret i forhold til bl.a. lydniveau.