Motion styrker indlæring og hukommelse

Når skolebørn dyrker motion inden undervisning, kan det kvikke børnene op og gøre dem mere læringsparate. Hvis de dyrker motion bagefter viser forskning, at børnene bedre husker det, de har lært.

Af Henriette Rosenthal

Lucas går i 7. klasse på en skole i Hvidovre, hvor de starter skoledagen med intensiv fysisk aktivitet, også kaldet Puls. Den fysiske aktivitet får elevernes puls op at ligge på mellem 70 og 80 procent af deres maksimalpuls i 20 minutter, hvilket er hvad der skal til for at skærpe indlæringen. Sidst Lucas og hans forældre var til en skole-hjem-samtale, kunne hans matematiklærer afsløre, at Lucas havde fået et lidt for afslappet forhold til at møde til tiden om morgenen. Drengen var tydeligvis ramt af teen-age-træthed, men selv om man bare kommer lidt for sent, bliver man udelukket fra at deltage i Puls-træningen.

– Jeg var godt klar over, at han en gang imellem er tung at få ud ad døren om morgenen. Hvad jeg ikke var klar over, var konsekvensen af at gå glip af Puls-træningen. Lucas´ matematiklærer fortalte, at hun kan se tydelig forskel på hans ydeevne og engagement i timen, når han har deltaget i Puls kontra de dage, hvor han er kommet for sent til at være med. Så der er ingen tvivl om at det er vigtigt, at han deltager i Puls-træningen. Lucas får lommepenge, og nu er aftalen, at han kun får dem, hvis han passer sine ting, deriblandt at møde til tiden om morgenen og lave sine lektier, fortæller Lucas´ mor Bonnie Jensen.

Høj puls

Ifølge en undersøgelse foretaget af Center for Holdspil og Sundhed på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, har det vist sig at motion, lige efter en læringssituation, kan medføre at børnene bedre husker det, de har lært. Det er træning med en høj intensitet, som hvis børnene bliver sendt afsted på en løbetur eller bliver sat i gang med at spille floorball, der giver den positive effekt på hukommelsen. Floorball er en sportsaktivitet, der er velegnet at benytte i skolen, for børnene får pulsen op af spillet og alle kan deltage på næsten lige fod. Studiet viste, at intensiteten blev meget høj, når børnene spillede floorball med hinanden og det gode var at børnene styrede selv intensiteten.

motion, indlæring, hukommelse

Effekten af fysisk aktivitet

Studiet af effekten af fysisk aktivitet efter en enkelt læringssession er foretaget blandt 77 børn i tredje og fjerde klasse på Bellahøj Skole i København. Forskerne brugte et særligt computerprogram til at teste børnenes evne til at koncentrere sig. Børnene blev inddelt i tre grupper. En gruppe spillede floorball tre mod tre, en gruppe var på en løbetur og en kontrolgruppe holdt sig i ro. For alle tre grupper varede aktiviteten 20 minutter. Inden da havde alle børnene øvet sig i den samme færdighed, en computerbaseret præcisionsopgave, som de ikke havde prøvet før. Her skulle de øve sig i at følge figurer så præcist som muligt på en computerskærm ved at bruge musen.

En time efter læringssessionen, et døgn og en uge senere blev børnene testet igen for at se, om de kunne huske, hvordan de skulle gennemføre opgaven. Mens de øvede sig i opgaven, forbedrede børnene i de tre grupper sig lige meget. Men en uge senere præsterede de børn, der havde været aktive, gennemsnitligt 10 procent bedre i deres tests end de stillesiddende klassekammerater.

Bevæg dig

Der er mange gode grunde til at være fysisk aktiv. Flere studier viser nemlig en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og mål for faglig præstation, forskellige kognitive evner eller hjernefunktioner.

Jeg kan godt…

Idrætsaktiviteter, der arrangeres, så de giver børnene en oplevelse af mestring, positive sociale relationer og medbestemmelse, indvirker positivt på børnenes trivsel.

Aktiv fritid

Børn og unge bør være fysisk aktive mindst en time hver dag. Den daglige fysiske aktivitet bør være med mindst moderat intensitet. Det kan være f.eks. boldspil, fysisk leg, rulleskøjteløb eller cykling til og fra skolen, hvor man bliver lettere forpustet, men godt kan føre en samtale samtidig. Man behøver ikke at dyrke en times sammenhængende fysisk aktivitet. Aktiviteterne kan godt deles op i kortere perioder, så man f.eks. dyrker – 2 x 15 plus 30 minutters fysisk aktivitet pr. dag. Det er lige så godt som 1 x 60 minutter. Dog bør perioderne med fysisk aktivitet vare minimum sammenhængende 10 minutter. Mindst tre gange om ugen, mindst 30 minutter pr. gang, bør den fysiske aktivitet være med høj intensitet.

Aktive skolebørn husker bedre

Pauser med fysisk aktivitet stimulerer børns hjerner og forebygger fald i koncentrationsevne, samt forlænger den samlede indlæringsperiode. Hvis en elev har en aktiv pause med høj puls efter en lektion, vil eleven en uge senere være bedre til at løse den samme opgave end den passive sidemand.

Kilde: Sundhed.dk

Kilder: Dansk Skoleidræt og TrygFonden