Mere end hvert 10. barn vokser op med misbrug i hjemmet

Alle børn har krav på en tryg og stabil barndom omgivet af ansvarlige voksne, der sætter barnets behov i første række. Men i gennemsnit er der to til tre børn i hver eneste skoleklasse, der kommer hjem til misbrug i hjemmet, af forskellig art, når klokken har ringet ud fra dagens sidste time.

Af Majbritt Jacobsen & Sarah Kirkemann

Det er ikke kun børn i den lavere socialklasse, der oplever denne type problemer. Også familier i de øvre sociale lag, har misbrugsproblemer tæt inde på livet. Og netop disse familier, kan være rigtig svære at finde.

– Typisk går der over 10 år, før man finder ud af, at der et problem, og det er alt for sent. Det er ekstremt vigtigt, at misbrugsproblemer bliver behandlet så tidligt som muligt, så børnene undgår de værste konsekvenser, fortæller Anne-Camilla Nielskov, der er stifter af Foreningen Fri af Misbrug, der tilbyder gratis og uafhængig rådgivning for forældre med misbrugsproblemer.

Historien gentager sig

– 30% af de børn, der vokser op i en misbrugsfamilie, udvikler selv et misbrug senere, så det er helt afgørende, at vi får sat ind i tide, så historien ikke bliver ved med at gentage sig selv, forklarer Anne-Camilla Nielskov, der tidligere har arbejdet som rusmiddelbehandler i Københavns Kommune.

Her ærgrede hun sig ofte over, at der gik for lang tid, før familierne fik den hjælp, de havde brug for. Derfor besluttede hun sig for at etablere en civilsamfundsorganisation, som kunne skabe kontakt til børnefamilier, og omsorgsfuldt hjælpe dem videre.

I dag beskæftiger de fem lønnede medarbejdere og 25 frivillige. Aflønningen af medarbejderne kan lade sig gøre via salg af bøger, kunstplakater, accessories, donationer fra private og virksomheder samt fonde, og det har været medvirkende til, at organisationen igennem de sidste tre år har haft mulighed for at hjælpe mere end 500 børnefamilier.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser godt 122.000 børn op i et hjem præget af alkoholmisbrug, og dertil kommer de børn, hvis mor eller far kæmper med afhængighed af hash, kokain eller andre stoffer. Til sammen betyder det, at mere end hvert 10. barn oplever misbrug i hjemmet, og det kan få store konsekvenser for deres videre liv og færden.

Fri af Misbrug Familierådgivning tilbyder anonym rådgivning pr. SMS på tlf. 93 93 01 22, eller man kan ringe på 30 11 12 40 på alle hverdage mellem kl. 10-14.