Leg der udvikler

Når børn leger med hinanden styrkes fortroligheden, for man leger bedst med dem man kan lide.

Af Lone Carmel, Familieterapeut hos Relazion, foredragsholder og forfatter til bogen Hverdagsrelationer-når det nære bliver svært.

”Og så sagde vi også, at du var den der”……. Har du børn, kender du sikker disse sætninger. Børn leger rollelege og senere regellege – almindelige regellege er skjul, tagfat, kortspil, brætspil og forskellige boldlege – hvilket gør det dem til klogere voksne. Via legen får børn bearbejdet og styr på deres tanker og omgivelser.

De små børn leger parallelege. Det vil sige ved siden af hinanden. Legen er en naturlig del af deres nysgerrighed. Når børn er små, udtrykker de deres tanker højt. De er konkrete og i nuet. Når de bliver større, bliver deres tanker gradvis mere styret indefra. Derfor taler de mindre i selve legen.

Når børn leger, får de viden og forståelse for verden. Når en leg er i gang, styrker det flere af børnenes kompetencer. Den er den måde børn forstår verdens sammenhæng, langt inden de får et egentligt verbalt sprog. Legen er børns måde at forvalte oplevelser, og det de hører, og ser i den ydre verden. Legen har ofte sine egne betingelser og logikker. Den kan ses som en pause i udefrakommende indtryk.

Når man leger, forsvinder tiden. Det kender vi godt som voksne. Det kan være svært ikke at smile, hvis vi leger med vores børn. Det frigiver energi og giver sammenhold i familien, hvis legen foregår på en ligeværdig måde. Det betyder, at den voksne og barnet begge kan spille ind med ideer til legen. En leg kan vare et minut eller fjorten dage. Pludselig er legen slut. Den vender sjældent tilbage præcis på samme måde. Den kan dog antage en anden form over samme tema eller samme stykke legetøj i uendeligheder.

Legen er restituering – også for de voksne, som dog kan have glemt at lege. Legen er ofte en samværsform uden mange formål, som ellers kan præge en stor del af det moderne menneskes tid. Når alt ikke er givet i skabeloner på forhånd, giver det hjernen mulighed for at skulle sammensætte tingene på en ny måde.

Når formålet er fuldendt, antager legen en anden form.

Som den voksne skal man sommetider lade legen være, for det er vigtigt for børnene at have deres egen tid uden overvågning af voksne. Hvis man som voksen får lov til at være med, kan bidraget til legen være, at ”spejle” børnenes udtryk. Det vil sige, at gentage børnenes egne ord. Men kan fordre deres fantasi ved at stille kreative materialer (dåser, pinde, toiletruller) til rådighed. Lad børnene opleve de kreative processer. Lad dem få adgang til pap og papir. For hvad der for os synes at være skrammel, er for dem ofte ”guld”. Måske skal der ikke ryddes op hver dag. Man kunne overveje en kasse eller et hjørne med rod, for det inspirerer børn og giver liv til deres fantasi, som styrker deres innovation og ”tænken ud af boksen” senere i livet.

Vi voksne kan give plads og ro til fordybelse til legen. Man kan være i nærheden og lytte lidt med på, hvad børnene leger og på den måde forstå, hvad ens børn er optaget af. Lade dem lege følelserne igennem uden at blande sig. Legen forløser oftest også de svære følelser i børns liv. Vi kan skabe rammer for gode lege.

Når børn leger med hinanden styrkes fortroligheden, for man leger bedst med dem man kan lide. Gennem legen får børn og voksne en anden tilgang til at tale om svære ting. Det kan skabe en samhørighed at være fælles om noget helt tredje. Legen. Det kan være alt fra boldspil i gården, til danseleg på værelset. Det er skønt at kunne lege i familien og koster ingenting. Det giver god stemning. Nogle gange skal legen sættes i gang af en voksen. Andre gange opstår legen spontant, hvis børnene får lov at være i fred og også få lov til at kede sig en smule. Når andre ting i livet er så rammesat er det godt, at legen har sit frie rum. Give børnene lov til at lukke døren og huske at deres venskaber skal tages alvorligt. Også selvom de er helt små.

Som søskende kan man holde meget af at lege sammen. Det kan også være svært. Den man elsker, tugter man, sagde et gammel ordsprog. Søskende som debatterer og skændes om den samme ting, er i virkeligheden i gang med at finde ud af, hvem der bestemmer, argumenterer, forhandler og bliver lyttet til. Lad dem gerne lege og prøv sommetider at lade dem selv løse deres udfordringer. For de bliver altid klogere af legen, selvom det for os voksne kan se og lyde håbløst ud. Så når børnene siger; ”Så siger vi også, at du var den der”….er de i gang med at udvikle sig til kompetente mennesker.