Hvilken forældretype vil du gerne være?

Hvis ikke du holder op liiiiiige nu! Så er det slut med… “
Av! kender du det, at du havde svoret, at du aldrig ville komme til at lyde som din mor eller måske far?
Og alligevel så står du nu her med hænderne oppe foran munden og tænker var det mig, der lige sagde det der?

Af Dorte L. Frederiksen
Familierådgiver fra Familiespor

Bare rolig! Du er helt normal!

Der sker nemlig det, at vi automatisk tager den opdragelsesstil med, som vi kender fra barns ben og det behøver ikke være dårligt.
Hvordan vi er som forældre afhænger altså blandt andet af, hvordan vi selv er blevet opdraget og hvilke erfaringer vi har med i vores rygsæk. De påvirker i mere eller mindre grad den måde, vi taler til vores børn på og hvordan, vi håndterer konflikter.

Men hvad nu hvis, du ikke har lyst til at lyde som din mor? Hvad nu hvis du vil skabe din egen opdragelsesstil? Min erfaring er, at moderne forældre ikke vil nøjes. De er nysgerrige, videbegærlige og vil gerne forsøge at forstå deres børn og hvordan deres handlinger som forældre påvirker børnene. Netop derfor er der også flere og flere, der får familierådgiving.

For hvorfor nøjes med når det handler om relationen til vores børn?

Men hvordan afgør man så, hvilken forældretype man er eller gerne vil være? Lidt groft skitseret er der typisk tre forældretyper: den autoritære, den eftergivende og den autoritative.

Vi har alle lidt af hver opdragelsesstil i os afhængigt af situationen. Men oftest vil en af stilarterne være den dominerende. Min autoritære side kan f.eks. godt stikke sit hoved frem, hvis jeg er træt. For at forstå den opdragelsesstil, du har med i rygsækken, bliver du nødt til at tage et kig tilbage på din egen barndom. Hvis du ligesom, mange andre, hører til dem, der gerne vil handle anderledes end hvad du selv oplevede som barn. Så skal du vide, at det aldrig er for sent. Første skridt er at blive opmærksom på hvilken forældretype du er? Og hvilken forældretype du gerne vil være?

Dernæst skal du blive opmærksom på de gange, hvor du får handlet udfra, hvad du har med i rygsækken fremfor, hvordan du gerne ville handle. Spørg dig selv hvordan ville jeg gerne handle anderledes? Hvad skulle jeg sige eller gøre?
Når vi bliver opmærksomme, kan vi nemlig skifte spor og skabe nye erfaringer til vores rygsæk.
Så hvilken forældretype vil du gerne være?

Den autoritære forældretype

Den autoritære forældretype

Hvis du er opdraget med en stærk struktur og meget klare regler for, hvordan man skulle opføre sig, så er du typisk barn af den autoritære forældretype. Her var trusler og straf en naturlig del af opdragelsen.

Måske du kan genkende sætninger som ”hvis ikke du gør som jeg siger så…” Eller ”og du gør det fordi jeg siger det…” Her er børn og forældre ikke ligeværdige og de voksnes ord er lov. Hvis du oftest benytter dig af denne opdragelsesstil, er du den autoritære forældretype.

Den autoritære forældretype har meget nemt ved at skabe regler og holde ved et nej.
Når dit barn skal hentes i børnehaven og ikke vil hjem kunne det lyde således; ”Du pakker sammen nu, ellers kører jeg, og så må du selv gå hjem…”

Børn af autoritære forældre bliver oftest gode til at følge regler, men kan have svært ved at have egne meninger. De kan have svært ved at føle at deres tanker og meninger har værdi og dette kan lede til følelsen af mindreværd, ligesom de ofte ikke føler sig som en ligeværdig del af familien.

Den eftergivende forældretype:

Hvis du var barn af den autoritære forældretype, kan der også ske det, at du i et forsøg på at gøre det anderledes, risikerer at havne i den modsatte grøft, når du selv bliver forældre og bliver meget eftergivende.

Den eftergivende forældre er ofte meget nærværende og opmærksom på børnenes behov. Ofte bliver børnene inddraget i alle beslutninger og børn og voksne er ligestillede, når der skal træffes valg. Men den eftergivende forældre kan have svært ved at opstille grænser, skabe struktur i familielivet f.eks. faste sengetider og vedholde sit nej.

I samme afhentningssituation kunne det lyde: ”nu skal vi altså hjem lille skat. Nu har jeg ventet i 30 min, nu vil mor altså gerne hjem… okay så de aller sidste 5 min og så skal vi altså også hjem…”

Børn af eftergivende forældre bliver ofte meget forhandlende, og kan få svært ved at acceptere, når forældrene skal træffe beslutninger, børnene ikke er enige i. De kan få svært ved at mærke deres egne grænser, føler sig lettere utrygge og i skolen kan de få svært ved at acceptere voksenstyring. Børn har brug for forældre der sætter grænser. For børn er ikke i stand til selv at vurdere, hvad der er godt for dem på sigt.

Den autoritative

Den tredje forældretype er den autoritative. Denne forældretype kan både skabe struktur og stille krav til barnet, men er også nærværende og lytter til barnets behov. Den autoritative forældre forstår at man som forældre er ligeværdig med sine børn – vi er som mennesker lige meget værd, men at vi ikke er ligestillede, idet det er forældrenes ansvar at træffe beslutningerne.
Den autoritative forældre kan sætte nogle tydelige grænser og overholde dem.

Situationen ved afhentningen kunne lyde således; ”jeg kan se du har en rigtig god leg og gerne vil blive. Nu får du 5 min til at lege færdig i og så skal vi hjem”.

Undersøgelser fra universitetet i New Hampshire viser at det er børn af den autoritative forældretype, der trives bedst og at denne forældretype skaber den største tryghed i familien. Børnene føler sig som en ligeværdig del af familien og der er en gensidig respekt mellem børn og forældre. Børnene føler sig trygge, idet de oplever at deres følelser og meninger har værdi, men at det er forældrene, der bærer ansvaret for familien.

Børn har altså brug for, at vi som forældre leder familien varmt og tydeligt. At vi kan stå ved, når vi siger nej, at vi kan skabe struktur ved at være tydelige og samtidig være lydhøre overfor vores børn meninger. Det giver nemlig tryghed.