Hvem skal passe på dit barn, hvis du dør?

Hvis den ene eller begge forældre afgår ved døden før deres barn fylder 18. år, er det Statsforvaltningen der bestemmer, hvem der skal have forældremyndigheden og hvor barnet skal bo. Hvis du vil være med til at bestemme, hvor det er bedst for dit barn at bo efter din død, så kan du oprette et børnetestamente.

 Af Advokat Louise Vigand Kryger

Hvordan er reglerne?

I henhold til Forældreansvarsloven er det sådan, at alle beslutninger vedrørende børn altid skal træffes ud fra, hvad der må anses for at være bedst for barnet.

Hvor forældrene har fælles forældremyndighed, og den ene afgår ved døden, så har den anden forældre derefter som udgangspunkt forældremyndigheden alene. Hvis barnet imidlertid ikke boede sammen med den efterlevende forældre, så kan andre end forælderen søge om at få forældremyndigheden. Det kan f.eks. være en bedsteforælder, en moster/tante/onkel/farbror eller gode venner til afdøde. Den efterlevende forælder vil have fortrinsret til at få barnet boende, men hvis det vurderes ikke at være godt for barnet at bo hos den efterlevende forælder, så kan Statsforvaltningen give forældremyndigheden til en anden.

Hvis afdøde havde forældremyndigheden alene, er det også Statsforvaltningen som afgør spørgsmålet om forældremyndighed, og igen har den efterlevende forælder fortrinsret, men hvis det vurderes ikke at være godt for barnet at bo der, så kan Statsforvaltningen give forældremyndigheden til en anden ansøger.

Hvordan kan du selv medvirke til beslutningen?

Hvis du vil være med til at bestemme, hvor det er bedst for dit barn at bo efter din død, så kan du oprette et børnetestamente, hvori dine ønsker anføres. Det kan også heri anføres, hvem man ikke mener Statsforvaltningen bør udpege.

”Det er jo – set fra et juridisk synspunkt – desværre sådan, at man som ung ikke tænker så meget over, at man en dag skal dø og måske nærmest opfatter sig selv som udødelig, og derfor udskyder at få udarbejdet vigtige dokumenter som f.eks. et testamente” siger advokat Louise Vigand Kryger. ” ”Når man får et barn, så skylder man imidlertid sig selv og barnet at få taget stilling til, hvem der skal tage sig godt af det, hvis man ikke selv kan, og det gør man altså ved at oprette et børnetestamente. På den måde medvirker man også til at sikre, at der ikke opstår en situation, hvor flere parter står og hiver i hver sin arm af barnet, der i forvejen er splittet efter at have mistet en forælder”.

Hvis man har oprettet et børnetestamente, så vil afdødes ønsker heri indgå i Statsforvaltningens vurdering og afgørelse af spørgsmålet om forældremyndighed, som imidlertid altid -uanset børnetestamente – skal træffes ud fra, hvad der må anses for at være bedst for barnet.

Hvordan gør man?

Et børnetestamente oprettes lige som alle andre testamentariske dispositioner. Det anbefales imidlertid klart, at et børnetestamente underskrives og vedstås for en notar, således at tilkendegivelsen noteres i centralregisteret for testamenter, og derved altid findes frem ved forælderens/forældrenes død.

Når statsforvaltningen skal behandle en sag om forældremyndighed efter dødsfald, har de nemlig pligt til at spørge skifteretten om der foreligger en testamentarisk disposition, og på den måde sikrer du altså, at dit ønske bliver hørt inden statsforvaltningen træffer denne vigtige beslutning for dine børn.

OPS: Statsforvaltningen blev omdannet til Familieretshuset 1. april 2019. Behandlingsprocesserne er blevet ændret, men Familieretshuset vil fortsat varetage de samme opgaver, såsom skilsmisser og samværssager, og børnetestamenter.

Vi vil anbefale vores artikel “Hjælp barnet med at sætte ord på hverdagen – også de svære tanker” hvis du gerne vil læse videre.