Hvad er Bæredygtighed?

Man hører ordet bæredygtighed overalt i mange forskellige sammenhænge. Men hvad ligger der egentligt bag begrebet?

Af Henriette Rosenthal

Vi har, som man siger, kun jorden til låns af vores børn, så vi må hellere passe på den. Men vores øgede levestandard og vækst kan give miljøproblemer, der i sidste ende kan komme til at belaste de kommende generationer.

Derfor taler man meget om begrebet ’bæredygtighed’

Bæredygtighed går ud på at ’’skaffe menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for dække deres behov’’. Det betyder kort sagt, at vi skal passe på de ressourcer, som vi har.

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling:

I 2015 vedtog alle verdens lande en FN 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og 17 verdensmål. Verdensmålene gælder derfor for alle verdens lande. Disse verdensmål er gensidigt afhængige og indebærer tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig. Danmark ligger, ifølge internationale analyser, i den absolutte top, blandt verdens lande i forhold til at realisere verdensmålene. Og Danmark yder et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene, ved at følge op både nationalt og internationalt.

FN’s 17 Verdensmål
Her kan du læse lidt mere om alle de 17 verdensmål.

 • Afskaf fattigdom – Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.
 • Stop sult – Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
 • Sundhed og trivsel – Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 • Kvalitetsuddannelse – Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
 • Ligestilling mellem kønnene – Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
 • Rent vand og sanitet – Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.
 • Bæredygtig energi – Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst – Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
 • Industri, innovation og infrastruktur – Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
 • Mindre ulighed – Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund – Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
 • Ansvarligt forbrug og produktion – Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.
 • Klimaindsats – Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
 • Livet i havet – Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
 • Livet på land – Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
 • Fred, retfærdighed og stærke institutioner – Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
 • Partnerskaber for handling – Vi skal bevare det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.
hvad er bæredygtighed?

Til næste generation

Bæredygtighed handler om at give jorden videre til næste generation i lige så god stand, som vi overtog den.

Læs mere om bæredygtighed her:

Kilde: Udenrigsministeriet