Fri leg og læring

Er det egentlig den rene barneleg at gå i børnehave?


Af Bonnie Jensen

Ja, et stykke hen ad vejen er det nok, men der er samtidig nogle helt klare forventninger til, hvad barnet skal lære af sociale og praktiske færdigheder, mens det går i børnehave.

Læringen starter allerede, når barnet bliver afleveret i børnehaven om morgenen. Man hilser på dem man møder, skal have overtøjet af og hjemmesko på. Det er gode faste rutiner, ligesom det at spise frokost og eftermiddagsfrugt sammen med børnehavevennerne, og som helt automatisk kommer til at ”ligge på rygraden”. Vidste du, at pædagogerne i løbet af året i både vuggestue og børnehave har nogle pædagogiske læreplaner, de skal have inkorporeret i børnenes hverdag, inden de sendes afsted ud i skolelivet?

De pædagogiske læreplaner

I loven er der vedtaget seks læreplanstemaer, som pædagogerne og det øvrige personale skal navigere efter i dagligdagen. De seks læreplanstemaer er udviklet af Børne- og Socialministeriet.

Alsidig personlig udvikling:

Børn skal udvikle et nuanceret kendskab til dem selv og til andre. De skal lære deres egne og andres grænser at kende, og de skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet. De skal støttes i at udfolde, udforske og erfare sig selv og hinanden på både kendte og nye måder, så de får tillid til egne potentialer.

Social udvikling:

Børn skal udvikle deres evne til at indgå i forskellige sociale og kulturelle relationer, og de skal lære at udvikle empati.

Kommunikation og sprog:

Børns sprog skal stimuleres. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Børnene skal lære at forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

Krop, sanser og bevægelse:

Børn skal have mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed. Børnene skal blive fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Natur, udeliv og science:

Børns viden om, erfaring med, og forståelse for naturen og naturfænomener skal styrkes. De skal have konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, så de ser at mennesket og naturen er forbundet, så de får en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

Kultur, æstetik og fællesskab:

Børn skal have mulighed at opleve kunst og kultur, og de skal også have mulighed for selv at udtrykke sig æstetisk. Børnene skal have flere oplevelser med forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Så de får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kilde: Social- og Sundhedsministeriet