Fra vuggestue til børnehave

Overgangen fra vuggestue til børnehave kan godt føles lidt overvældende for barnet – og forældrene. En ny stor verden åbner sig, og hvordan skal det mon gå, når lillemanden skal ud i den store børnehaveverden med alle de store børn?

Af Bonnie Jensen

Det behøver ikke at være så svært endda, for undervejs i vuggestuetiden forberedes barnet stille og roligt, så overgangen bliver overskuelig – både for barnet og forældrene.

Fra vuggestue til børnehave - barn og pædagog
modelbillede

Vi har spurgt Maiken Hartley Buron, pædagog i Børnehuset Højmarksvej om, hvordan de arbejder med vuggestuebørnene, for at udvikle deres kompetencer og empati, så de er rustet til børnehavelivet.

– Når man arbejder som vuggestuepædagog, har man en helt særlig rolle i arbejdet med at skabe tillid og tilknytning til det lille barn og dets forældre – en tillid til pasningsordningen, hvor barnet kommer til at tilbringe mange af dets vågne timer i mange år af deres barndom. I vuggestuen dannes fundamentet for det videre arbejde med dannelse, udvikling og retten til at lege og lære.

– Dette fundament har jeg, i mine efterhånden mange år som vuggestuepædagog, været med til at bygge, så de små børn bliver klar til en ny og anderledes spændende og udfordrende hverdag, i et større fællesskab end, det de lige er kommet fra.

Fokus på det enkelte barn

– I mit daglige arbejde laver jeg udviklingsbeskrivelser af de enkelte børn, som jeg har i den gruppe, jeg er tilknyttet, og det er blandt andet gennem disse beskrivelser, at jeg kan se, om barnet er klar til de nye udfordringer børnehavelivet kan tilbyde. Det er ikke nødvendigvis alderen, der er afgørende i forhold til, hvornår et barn vurderes klar til at rykke videre.

Jeg ser på den personlige, sociale og alsidige udvikling, den sproglige og kommunikative udvikling, kompetencer indenfor natur, udeliv og science, krop, sanser og bevægelser, samt kultur, æstetik og fællesskab. – Det, der især vægtes, når et barn skal rykke til en ny gruppe – udover om barnet er klar udviklingsmæssigt– er især den emotionelle udvikling.

Udvikling og mestring af det emotionelle aspekt i og omkring tilknytning og adskillelse, kan for nogle børn tage længere tid, og i de tilfælde hvor jeg vurderer, at et barn ikke er klar til overgangen fra vuggestue til børnehave, skyldes det ofte, at barnet ikke er klar emotionelt. Omvendt ser jeg også børn, der aldersmæssigt “ikke er klar”, men som er det udviklingsmæssigt, siger Maiken.

Struktur og ny grupper

En glidende forandring i takt med, at vuggestuebarnet bliver ældre. Sådan griber de det an i den daginstitution, hvor Maiken Buron arbejder som pædagog.

– I det børnehus, jeg arbejder i, er vores strukturer, at vi har en overgangsgruppe med vuggestuebørn, der er fysisk placeret i børnehaven. Det betyder ikke, at vuggestuebørn sendes fra vuggestuenormering og vuggestuepædagogik, til børnehavenormering og pædagogik, men at pædagogikken er den samme, som det de kender. Denne “indfasning” til børnehavelivet giver vuggestuebørnene mulighed for stille og roligt at vænne sig til alt det nye, de skal til at lære sig. Jeg har endnu ikke været ude for, at et barn ikke har været klar til børnehavelivet, når vi har fulgt denne proces.

Overgang for både barn og forældre

vuggestue til børnehave børnehave indgang

– I rykket fra vuggestue til børnehave er det jo ikke kun barnet, vi rykker, men også forældrene. Nogle forældre er mere nervøse for rykket, end barnet er. Derfor er det vigtigt, at vi kan præsentere en tydelig struktur, og give tydelig information. Blandt andet informerer vi forældrene om, hvordan overgangen kommer til at forløbe, hvilke voksne, der vil være sammen med deres barn i overgangen til den nye gruppe, hvem der vil tage imod barnet i den nye gruppe, samt over hvor lang overgangsperioden vil være.

Derudover opfordrer vi forældrene til at gå på besøg i den nye gruppe, så de kan møde de nye, og i mange tilfælde også kendte, børn og voksne, der er tilknyttet her. Det vil aldrig være sådan, at ét barn rykker fra vuggestue til børnehave alene. Vi sørger for, at der altid er en lille gruppe, der rykker sammen.

– Når barnet skal vænne sig til den nye hverdag i den nye gruppe, tager vi ét skridt af gangen. Børnene introduceres til det nye grupperum, hvor de lærer at være sammen med de nye børn og voksne i den nye hverdag, hvor tilknytning igen er det vigtigste element.
Derfra lukkes der langsomt op for alle de nye muligheder for leg og læring, der er for dem, udtaler Maiken.

Der er gode folk klar til at hjælpe dit barn videre fra vuggestuen til børnehaven, så husk, at det måske er dig, der er mest udfordret af forandringen…