Er legegrupper godt eller skidt?

I mange skoleklasser, særligt i indskolingen, forsøger lærerne at etablere legegrupper, hvor eleverne opdeles i grupper, der så skal hjem hos hinanden, typisk med en eller to måneders mellemrum. Formålet med legegrupper er, at børnene skal lære hinanden at kende på kryds og tværs af forskelligheder og interesser.

Af Henriette Rosenthal

Børn er nysgerrige væsner. De er ofte fordomsfrie og åbne for at møde hinanden, hvor de nu er. Man kan ikke tvinge børn til at synes om hinanden ved at sætte dem sammen i legegrupper, men man kan udvide deres horisont ved at vise dem, at man sagtens kan indgå i et fællesskab med andre børn, selv om man har forskellige interesser. Legegrupper styrker ofte sammenholdet i klassen og det er med til at forebygge mobning.

Skolelærerens erfaringer

Mette Montell er 48 år og mor til to drenge på 14 og 17 år. Hun er også skolelærer og har arbejdet i indskolingen i seks år. Indskoling
er en betegnelse for folkeskolens klassetrin til og med 3. klasse.

Vi har spurgt Mette, om hun har nogle erfaringer med legegrupper, som hun vil dele med os, både set fra en lærers og en mors
synsvinkel.

– Mine egne drenge har deltaget i legegrupper i de mindste klasser. Det gik bedst i den ældstes klasse. Her fortsatte vi med at
have børnene i grupper på besøg hos hinanden helt op til 4. – 5. klasse, hvor vi kaldte det hyggegrupper. Så lavede børnene mad
og spiste sammen.

– Jeg mener både som mor og lærer, at det en god idé, at sætte børnene sammen i legegrupper da børnene får besøgt hinanden
og kommer hjem til nogen, de måske ellers ikke ville have lært så godt at kende. Det giver muligheden for at lege med nogen, man
ikke har leget med før, fordi de måske ikke lige spiller fodbold eller har samme interesser i det hele taget og derfor ikke tror, at de
kan lege sammen.

Det er også enormt spændende for børnene at se, at man både kan være meget ens og ligne hinanden meget, men også i forhold til
at opleve, at man i en familie godt kan leve anderledes, end man selv gør.
Desuden kommer børnene tættere på de andre børn, når de har set deres hjem, da det er en personlig sfære. Den tæthedsfølelse er
også god, når børnene er tilbage på skolen og skal arbejde sammen. Alle føler de kender alle, siger Mette.

Udfordringer

når børn er ude og lege i legegrupper

Det der kan være en udfordring, i forhold til legegrupper er når nogle, af den ene eller anden grund, ikke er så populære at besøge. Her er det ekstra vigtigt, at de selvfølgelig stadig kommer med rundt til de andre. Legegrupper er gode til at være inkluderende for de børn der har det lidt svært i skolen. Det er stort for et barn, der tror at det intet har tilfælles med de andre børn, når det pludseligt opdager noget på værelset/i hjemmet, som kan blive samlingspunktet for et nyt møde.

– Jeg har altid været med i mine drenges klassers kontaktforældregrupper og der italesatte jeg altid, at en legegruppe ikke skulle blive til en fødselsdag. Selvfølgelig kan man servere noget at drikke og spise, men de skal ikke blive noget stort og voldsomt. Alle skal kunne følge med uanset hvordan tid og økonomi ser ud i de forskellige familier. Det kan være en god idé, at man som forældre har nogle aktiviteter i baghånden og måske er med på sidelinjen. Børnene har trods alt ikke selv valgt de andre børn og nogle gange ved de ikke selv, hvad de skal finde på. Så må man i gang med brætspil, tegninger eller bagningen, fortæller Mette.