Dit barns syn og hørelse

Synet og hørelsen er to vigtige sanser, der udvikler sig igennem barndommen. Det kan være svært for os som forældre at vurdere, om sanserne er som de skal være, men her får du lidt gode råd til, hvad der kan betale sig at være opmærksom på.

Af Bonnie Jensen

I Danmark ”fanges” de fleste børn med nedsat hørelse tidligt i barndommen. Alle spædbørn bliver kort efter fødslen screenet for høretab. Senere er pædagoger og dagplejemødre skarpe til at opfange, hvis barnets viser tegn i dagligdagen på, at hørelsen ikke er, som den skal være.

Hørelse og sprog

Dårlig hørelse hos småbørn er et særligt problem, fordi barnet ikke klager over det, og fordi det vil påvirke udviklingen af sproget. Derved kan en dårlig hørelse få uforholdsmæssig stor betydning. Alle børn screenes nu for høretab kort efter fødslen. Tidligt fødte børn screenes omkring det tidspunkt, de kommer hjem.

Det har løst en del af problemet, men screeningen er ikke perfekt, og nogle former for høretab udvikler sig på et senere tidspunkt, så det er vigtigt for fagpersoner og forældre at være opmærksom på muligheden. Ikke alle børn får konstateret høretabet som nyfødte. Høretab kan opstå hen ad vejen. Der findes f.eks. arvelige høretab, hvor barnet genetisk har anlæg for høretab, men hvor dette først viser sig senere i livet.

Hører mit barn godt nok?

Er du i tvivl om dit barns hørelse, så få det undersøgt. Første skridt er øre-næse-halslægen, men er der den mindste tvivl, så bed om at få en henvisning til en audiologisk afdeling. Lad dig ikke afskrække af, at barnet er for lille til en høreprøve, for de fleste audiologiske afdelinger har nogle særlige høreprøver, hvor selv børn under et år kan medvirke.

Børns syn – fra baby til skolealder

Mens synet er under udvikling, tæller hver eneste dag. Barnets hjerne skal lære at få synsindtryk fra højre og venstre øje til at samarbejde og blive til en tredimensional synsoplevelse. Synsudviklingen er en meget følsom proces, som let kan bremses. For at udviklingen kan lykkes, skal begge øjne fungere godt, og øjnene skal bevæge sig sammen i et nøjagtigt mønster.

Et barn i alderen 0-6 år har forudsætningerne for at udvikle et godt syn på begge øjne. Begynder barnet at skele, få brug for briller eller udvikle en øjensygdom, kan den normale synsudvikling imidlertid gå i stå. I disse tilfælde er det vigtigt hurtigt at få påbegyndt den rette behandling. For jo ældre barnet bliver, des vanskeligere bliver det for barnet at genvinde et godt syn, og vi har brug for et godt syn. Det gælder både i børnehaven, i skole, under uddannelse, på jobbet og i forhold til alt det, vi gerne vil opleve og foretage os gennem livet. Det moderne samfund stiller store krav til vores syn.

Børneundersøgelserne af dit barns syn finder sted, når barnet er:
 • 5 uger
 • 5 måneder
 • 12 måneder
 • 2 år
 • 3 år
 • 4 år
 • 5 år

Husk børneundersøgelser hos din egen læge, der følger dit barns udvikling af synet

Ved alle børneundersøgelserne undersøger lægen, om barnet har et veludviklet syn på begge øjne. Der kan dog ske utrolig meget med synet i løbet af de få uger, måneder eller år, der går imellem undersøgelserne. Derfor er det afgørende, at forældrene er opmærksomme på skelen, samt tester barnets syn så tidligt som muligt.

Det er svært at lave en rigtig synsprøve, før barnet er omkring tre år gammelt. Men læg mærke til, hvordan barnet bevæger sig, holder sit hoved, leger, griber, finder små ting og ser på billeder. Tilsammen kan det give et indtryk af, om barnet ser godt. Tal med sundhedsplejerske og læge, hvis du mener, at der er noget galt.

Tegn på at dit barn kan have problemer med synet:

✱ Klager over hovedpine
✱ Er generet af for meget lys
✱ Er træt i øjnene og gnider øjne
✱ Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig
✱ Dækker for eller lukker det ene øje, når der skal fokuseres
✱ Virker klodset eller har problemer med finmotorikken
✱ Skeler på det ene, eller begge øjne
✱ Misser med eller kniber øjnene sammen.

Symptomer på hørenedsættelse hos børn

Det er vigtigt at opdage en hørenedsættelse hos børn så tidligt som muligt, da hørelsen er en forudsætning for normal sprogudvikling. Du skal være opmærksom hvis barnet:

 • Ikke udvikler et talesprog
 • Ikke reagerer på lyde fra lydkilder, som det ikke kan se
 • Fortrinsvis reagerer på andre sanseindtryk som for eksempel lys, vibrationer og berøring
 • Ofte bruger tegn, når det prøver at udtrykke sig.

I løbet af barnets første 3-6 år bliver alle dets synsfunktioner stadig mere sikre. Er det ikke tilfældet, er der i disse år stadig mulighed for at genoptræne synet. Men jo ældre barnet bliver, des vanskeligere er det at opnå et godt resultat. Når barnet fylder 6 år, er synet næsten færdigudviklet.

Kilde: Høreforeningen og Øjenforeningen