Hvad skal barnet lære?

Som forælder til et skolebarn, håber man helt naturligt, at det vil falde barnet let at tilegne sig den nødvendige viden i alle de forskellige fag, som er på skemaet. Nogle er nødt til at slide mere med lektierne end andre, men ved du egentlig, hvad barnet skal lære på de forskellige klassetrin?

Af Henriette Rosenthal

I dag kan man følge med i det meste på – det for nogle elskede, for andre ”not so much” – skoleintra, hvor man kan se læringsplaner, og hvor kommunikationen skole og forældre imellem flyder i en lind strøm.  Det er alligevel altid spændende, når der er skole-hjem-samtalen, hvor man bliver klogere på, hvordan junior klarer sig i skolen, og hvad der bare spiller, og hvad der går mindre godt. Her kan du blive klogere på, hvad dit barn skal tilbringe tiden med at lære på de forskellige klassetrin.

Indskolingen er fra barnet begynder i 0. klasse til og med 3. klasse.

0. klasse

0. klasse er er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Her der stort fokus på de sociale færdigheder og klassens sociale fællesskab. Målet er, at eleverne skal undervises, så de får kompetencer indenfor seks forskellige områder som er: sproglig kompetence, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

1. klasse

Når barnet starter i 1. klasse, starter samtidig en hverdag fyldt med nye og spændende fag, som er delt op i lektioner a 45 minutter. Skoledagen byder på flest lektioner i dansk og matematik. I 1. klasse bliver dit barn introduceret til sit første fremmedsprog, engelsk, og skal blandt andet også til at have natur/teknik og musik.

2. klasse

I 2. klasse arbejder man videre med de fag, som dit barn blev introduceret for i 1. klasse. Det betyder, at eleverne ikke får nogen nye fag. Timetallet ændre sig i dansk og kristendomskundskab, hvor eleverne får 30 timer færre. Til gengæld får de 30 timer mere i både natur/teknologi og billedkunst.

3. klasse

I 3. klasse sker der nogle få ændringer i undervisningen i forhold til 2. klasse. Som noget nyt vil eleverne fra 3. klasse få undervisning i faget historie, som de vil have i resten af deres skolegang i folkeskolen. Derudover vil eleverne få 30 timer mindre i dansk og i stedet få 30 timer mere engelsk undervisning om året.

Mellemtrinnet er en fællesbetegnelse for 4.-6. klasse

4. klasse

Når dit barn starter i 4. klasse, starter det samtidig på det første år af mellemtrinnet. I 4. klasse har eleverne mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design og madkundskab.

5. klasse

I 5. klasse bliver dit barn introduceret til sit andet fremmedsprog og kan vælge i mellem enten tysk eller fransk. Derudover får eleverne flere timer i engelsk og håndværk og design samt madkundskab, men der er færre timer i natur/teknik og billedkunst.

6. klasse

I 6. klasse får dit barn ikke nogen nye fag. Der bliver derimod bygget videre på fagene fra 5. klasse. Det betyder, at eleverne får flere timer i fagene tysk eller fransk og kristendomskundskab. Til gengæld har eleverne færre timer i musik, og de stopper helt med at have billedkunst.

I udskolingen som er 7.-9. klasse, forberedes børnene på at gennemføre en ungdomsuddannelse

7. klasse

Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning. Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen og en række nye naturfaglige fag. Her bliver eleverne undervist i geografi, biologi og fysik/kemi, men det betyder også, at eleverne stopper med at have natur/teknik, kristendomskundskab, musik og billedkunst. Desuden har eleverne et valgfag i 7. klasse.

8. klasse

Som noget nyt i 8. klasse får dit barn undervisning i samfundsfag. Desuden bliver kristendomskundskab genindført som et fag i dit barns undervisning. Derimod er der færre timer i geografi i 8. klasse og eleverne stopper helt med at have håndværk og design samt madkundskab.

9. klasse

Når dit barn starter i 9. klasse, er det for mange elever også deres sidste år i folkeskolen. I 9. klasse får eleverne ikke nogen nye fag, og de ophører heller ikke med at have nogle. Fagene i 9. klasse er derfor de samme som i 8. klasse med nogle få ændringer i timetallene for fagene. Eleverne får 30 undervisningstimer færre i fagene historie og biologi, men de får til gengæld 30 timer mere i fysik/kemi.

10. klasse

10. klasse er ikke obligatorisk, men er en mulighed for elever som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse et stort fokus på vejledning af eleven i forbindelse med videre uddannelse.

Kilde: Undervisningsministeriet