Løb ud og leg!

Nærsynethed blandt børn er et stigende problem, men én ting hjælper

Det er i mange tilfælde muligt at forebygge og bremse udviklingen af nærsynethed blandt børn. Kendskab til symptomer på nærsynethed og masser af udeleg er vigtige opmærksomhedspunkter.

Af Julie Bengtson

Nærsynethed blandt befolkningen er et voksende problem både i Danmark og på verdensplan. Ifølge WHO vil 50 procent af verdens befolkning være nærsynet i 2050. I Louis Nielsens butikker møder optikerne flere af de helt unge kunder, der er blevet nærsynede. Når nærsynethed starter allerede i barndommen, øger det risikoen for kraftig nærsynethed og øjensygdomme senere i livet. Derfor er det vigtigt at forebygge og opspore nærsynethed blandt børn, forklarer Gitte Brink Kristensen, klinisk ekspert hos Louis Nielsen:

– Børns nærsynethed skal opdages så tidligt som muligt, så børnene kan få briller eller kontaktlinser. Så bliver det ikke en hindring for deres udvikling, siger hun og tilføjer:

– Nærsynethed betyder for eksempel meget for børns udvikling i skolen. Har de svært ved at se tavlen, skærmen og bøgerne, må de anstrenge sig for at følge med. Resultatet kan være, at børnene bliver udmattede sidst på dagen, bliver ukoncentrerede og får hovedpine. Det kan også gå ud over samværet med vennerne i frikvarteret og efter skoletid. Synet er nemlig vigtigt på legepladsen og på fodboldbanen, forklarer Gitte Brink Kristensen:

– Synet er afgørende i barnets leg. Hvis synet ikke er optimalt, vil det også her genere barnet, som kan opleve problemer med at indgå i legen på lige fod med sine kammerater, siger hun.

Nye vaner med leg og skærm

Der er dog i mange tilfælde måder at bremse udviklingen og forebygge nærsynethed på, forklarer Gitte Brink Kristensen. For eksempel viser forskning, at især dagslys og udeleg har en forebyggende effekt på børns syn.

– Udendørs leg et par timer om dagen er rigtig godt. Det træner børn i at skifte fokus mellem nært hold og langt væk. Samtidig viser forskning, at dagslyset i sig selv virker forebyggende på udviklingen af nærsynethed, forklarer Gitte Brink Kristensen. Også vanerne omkring mange børns ”yndlingslegetøj” – ipads, computere og telefoner – bør man være opmærksom på, siger hun:

– Både børn og voksne skal helst holde skærmen i en afstand på 40 cm – gerne mere. Og så skal de give øjnene pauser, hvor de kigger på noget længere væk. Det skal de gøre et par gange i timen. Dette kaldes også 20-20-20 reglen, hvor man ved skærmarbejde lægger en pause ind hvert 20. minut, hvor man kigger på noget langt væk (mindst 20 fod eller hvad der svarer til 6 meter) i 20 sekunder.

Børn opdager ikke selv nærsynethed

Børn opdager ikke altid selv, hvis de begynder at se dårligere.

– Et barn med nedsat syn har måske aldrig prøvet andet og kan derfor ikke vide, at det faktisk er muligt at komme til at se bedre, fortæller Gitte Brink Kristensen. Børn er generelt gode til at kompensere for et dårligt syn, og det kan være svært for forældrene at spotte forandringer. Derfor bør regelmæssige test af synet følge børnene gennem deres skolegang.

Er forældre i tvivl, om barnets syn viser tegn på nærsynethed, kan de kigge efter symptomer som hovedpine, sidde tæt på skærmen, manglende interesse i ting som ikke er i umiddelbar nærhed, kløe i øjnene og koncentrationsbesvær, forklarer hun.

Børn arver forældrenes syn

Et nyt svensk studie har netop sat fokus på nærsynethed blandt børn. Forskningsprojektet fulgte 128 svenske skolebørn over en toårig periode med et klart mål: at undersøge forekomsten af nærsynethed hos svenske skolebørn og finde risikofaktorer, der kan knyttes til fænomenet. Her viser resultaterne tydeligt, at udendørsleg er én af de vigtigste faktorer for at bremse nærsynethed blandt børn. Samtidig viser forskningen, at arv fra forældre også er en meget vigtig faktor.

Risikoen for kraftig nærsynethed hos børn stiger, hvis de har nærsynede forældre.

– For de børn bliver det selvfølgelig ekstra vigtigt at være meget ude, siger Pelsin Demir, som er optiker og doktorand ved Linnéuniversitetet i Kalmar og har bidraget til det svenske studie. Der findes ikke større studier af nærsynethed i Danmark endnu.

Pas godt på børnenes syn

  • Leg så meget ude som muligt. Gerne et par timer om dagen. Dagslyset har en positiv effekt på øjets udvikling.
  • Hold bøger og skærme mindst 40 cm. fra ansigtet.
  • Pauser fra skærm og bøger med 20-20-20-reglen: For hver 20 minutter foran skærm og bog, skal man kigge på noget, der er mindst 6 meter væk (20 fod) i 20 sekunder.
  • Vær særligt opmærksom på børn, hvis forældre er nærsynede, da det kan være arveligt.

Kilde: Klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen – Gitte Brink Kristensen.