Astma, allergi og høfeber

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom, som skyldes en vedvarende betændelsestilstand i luftvejene. Luftvejsslimhinden overreagerer ved at trække sig kraftigt sammen og producere mere slim, når den bliver udsat for forskellige påvirkninger af allergifremkaldende stoffer, kulde
og infektioner. Dette fører til en forsnævring af luftvejene. Dette gør vejrtrækningen besværlig og mærkes som åndenød, hoste og pibende
vejrtrækning. Man stiller diagnosen på baggrund af symptomer, måling af lungefunktion og eventuelt en allergitest.

Kilde: Sundhed.dk

Regn mindsker pollen i luften

Regn mindsker antallet af pollen i luften, fordi regnen vasker pollen ud af luften og ned på jorden. Regner det f.eks. 1mm. i én time, vil 65 % af pollenkornene fra birk og bynke være vasket ud af luften efter en time. Græspollen falder hurtigere til jorden, fordi de er større. Det betyder med andre ord, at jo større pollen er, jo sværere har de ved at holde sig svævende i regnvejr. Desuden sender planten ikke nye pollen af sted i regnvejr. Morgendug kan have den samme effekt.

Astmaens gåde

Hos småbørn udløses astma typisk af infektioner, ofte i forbindelse med vuggestuestart. Hos skolebørn derimod er allergi en af de almindeligste årsager til, at sygdommen bryder ud. Men lægerne kender ikke årsagen til, at så mange børn udvikler astma.

Kilde: Sundhed.dk

Varme skidt – kulde godt

Antallet af solskinstimer er afgørende for hvor meget pollen der er i luften. Mange solskinstimer giver nemlig mange pollen, mens skygge gør det modsatte. Det betyder, at planterne sender flere pollen af sted på en solskinsdag end på en overskyet dag.

Kilde: Astma-Allergi Danmark

Et godt børneliv med astma

Langt de fleste astmabørn er velbehandlede og lever et godt børneliv trods sygdommen. Pibende, hvæsende vejrtrækning, nattehoste og åndenød. Det er nogle af de symptomer, som op mod hvert femte danske barn oplever på et tidspunkt i løbet af barndommen. Det er yderst ubehagelige symptomer, men de kan holdes i skak, hvis astmaen er velbehandlet.

Kilde: Sundhed.dk

Børne- og voksenastma

 • Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.
 • Danmark har den højeste hyppighed af hospitalsindlæggelser for børneastma i Norden.
 • Astma er den mest almindelige årsag til, at børn indlægges akut, og til at børn tager medicin.
 • Ca. 325.000 voksne danskere lider af astma og knap 200.000 af dem har også høfeber.
 • Over halvdelen af voksne med astma ved ikke, at deres lungesymptomer skyldes astma.
 • Tidlig opsporing, præcis diagnostik og korrekt behandling kan fjerne over 90 pct. af symptomerne hos voksne med astma.
 • Astma er tredoblet i de seneste 30 år.

Kilde: Lungeforeningen

Har mit barn astma?

Hvis mindst to ud af de fem nedenstående symptomer passer, bør man søge læge med henblik på at få barnet undersøgt for børneastma.

 • Langvarig og gentagende hoste i forbindelse med virusinfektioner, eller når de sover, griner, græder, leger, løber og lignende.
 • Vejrtrækningsbesvær og hvæsende eller pibende vejrtrækning, når vejret skifter, når det er i røgfyldte lokaler eller der bliver sprayet parfume eller i forbindelse med fysisk anstrengelse.
 • Barnet stopper op for at få luft eller trækker sig ved fysisk aktivitet før de andre børn.
 • Hyppige luftvejsinfektioner som forkølelse, hoste og lungebetændelse.
 • Barnet bliver hurtigt træt og trives dårligt.

Kilde: Dansk BørneAstma Center og Danmarks Lungeforening

Høfeber er en hyppig lidelse

Astma-Allergi Danmark anslår, at der findes ca. en million danskere der er ramt af høfeber, og blandt disse er glæden ved foråret ofte ledsaget af en bekymring for – hvor slemt bliver symptomerne i år?

Få friske pollental dagligt

Dagens Pollental er en APP som er udviklet af Astma-Allergi danmark og den er ganske gratis at downloade. Med Dagens Pollental får du et komplet overblik over Dagens Pollental, Pollenvarslingen for den følgende dag og svampesporeniveauet. Du er altid sikret pollentallet fra den nærmeste målestation via den indbyggede GPS, og du kan styre, om du vil modtage bestemte pollenvarslinger som push-meddelelser direkte på din startskærm. Dagens pollental udgives normalt mellem kl. 14-16 i sæsonen. Brug derfor pollenvarslingen i app’en til at forberede dig på den kommende dag.

astma

Pollen blæser i vinden

I foråret er pollen fra elm og birk de store syndere, om sommeren er det ofte græs og bynke. Pollen er de små partikler fra træer og planter, der som små fnug blæser i vinden. Mængden varierer fra år til år og dag til dag. Også vejret spiller en afgørende rolle, for der er forskel på mængden af pollen i luften afhængigt af, om det er en tør solskinsdag eller om regnen siler ned.

Svage, kortvarige anfald

Selv om et astmaanfald kan føles meget skræmmende, er de fleste anfald relativt svage og kortvarige. Anfaldene ophører ofte i løbet af få minutter, specielt hvis man bruger astmamedicin. Medicinen virker som regel i løbet af få minutter efter inhalationen, idet den åbner luftvejene op og letter for luftpassagen. For det meste er anfaldene ufarlige, men nogle gange kan de blive langvarige og alvorlige.

Kilde: Sundhed.dk

Nogle vokser sig fra allergien

Ifølge Netdoktor.dk opstår høfeber som regel i barndommen, og mange vokser fra det i 30-40 års alderen. Andre har ”glæde” af høfeber hele livet. Derfor kan det godt betale sig at besøge lægen og få udredt præcist hvad man er overfølsom overfor, så behandlingen kan blive så målrettet som muligt.