Vi har alle brug for fællesskaber

Af Henrik Nørgaard, foreningskonsulent

For langt de fleste børn er det at gå til noget i fritiden en selvfølge, som forældrene støtter, også når det kommer til at betale for kontingentet for at være medlem af en forening og for fodboldstøvlerne eller spejderuniformen, så barnet har det nødvendige udstyr. Det gør forældrene, både fordi de gerne vil give deres barn mulighed for en aktiv fritid sammen med vennerne, og fordi forældrene ofte selv har gode oplevelser med sig fra at være med i fællesskaber i deres egen ungdom med sport og andre aktiviteter som samlingspunkt.

Men desværre er det ikke virkeligheden for alle familier, fordi sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller andre problemer betyder, at pengene ikke rækker, når opkrævningen til starten på en ny sæson kommer hjem på køkkenbordet og skal prioriteres mellem andre udgifter for at få hverdagen til at hænge sammen.

To drenge kom til fodbold

For snart 16 år siden blev horsensianeren Hans Søgaard af sin datter gjort opmærksom på, at et par drenge i en familie præget af misbrug ikke havde mulighed for at gå til fodbold, selv om det var et stort ønske for dem. Heldigvis var nogle erhvervsfolk enige med Hans i, at det ville være godt for drengene at komme ud blandt andre i en fodboldklub.

Derefter oprettede Hans en forening, som han kaldte Broen. Foreningen skulle hjælpe børn i familier, der manglede ressourcerne til, at børnene kunne gå til noget i fritiden. Den skulle med andre ord bygge bro for barnet til de lokale idræts- og fritidsforeninger, hvor barnet kan være en del af fællesskabet med andre børn og med voksne rollemodeller.

Det har vist sig at være en vigtig opgave, som Hans Søgaard tog på sig sammen med andre frivillige. For der var langt flere børn med behov for hjælp, end han eller ret mange andre havde forestillet sig dengang i 2002. I 2017 støttede BROEN Horsens 553 børn og unge til en aktiv fritid. Økonomisk er BROENs indsats blevet sikret af midler fra fonde, erhvervsliv, privatpersoner og offentlige puljer.

En hjælpende bro til fællesskabet

Idéen har bredt sig, så der i dag er i alt 27 frivillige BROEN-foreninger i forskellige dele af landet. På landsplan blev der i 2017 hjulpet næsten 4.800 børn til at kunne være med i lokale fællesskaber gennem sport, spejder, dans, musik eller andre aktiviteter i fritiden.

Det at være med i et fællesskab er kernen i det hele. Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Hvis vi ikke har mulighed for at være med i de positive fællesskaber med sport, spejder eller lignende aktiviteter, ender vi måske i nogle negative fællesskaber med kriminalitet, vold og misbrug i stedet. Både for det enkelte menneske og for os alle som samfund må de positive fællesskaber være at foretrække, hvis vi ønsker et sammenhængende og tillidsfuldt samfund. For nogle kræver det blot en hjælpende bro.

Vision for BROEN

  • At alle børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteter i fritiden
  • At BROEN kan være med til at modvirke den ulighed, som findes i socialt udsatte familier, og som er med til øge børnenes risiko for en udsat position i voksenlivet
  • At BROEN kan bygge bro mellem den frivillige og den offentlige indsats