Styrk barnets sociale færdigheder!

Vi håber alle for vores børn, at de vil få et dejligt liv omgivet af familie og venner, der holder af dem. Det kræver, at vores børn allerede som helt små, styrkes i at udvikle deres sociale kompetencer.

Disse kan defineres ud fra tre aspekter: Empati, som betyder at barnet har indlevelse og forståelse for en given situation. Tilknytning, altså evnen til at være i tæt forhold til andre og deltage i dette samspil. Social handlen, som henviser til den aktive deltagelse, som er en forudsætning for indlæring og udvikling generelt, samt for videreudviklingen af de sociale færdigheder.

Af Bonnie Jensen

Børn lærer en masse gennem rollespil. Når børn leger, spiller de hele tiden forskellige roller. Det ene øjeblik er de politimand, det næste dyrepasser og igen senere togfører. Vi voksne mener, at børns rollespil er et resultat af deres livlige fantasi, men så enkelt er det slet ikke. Børn spiller rollespil for at lære mere om sig selv og andre. Rollespil udvikler dit barns sociale færdigheder ved at: – opfordre barnet til at spille forskellige roller og prøve forskellige scenarier. – udvikler barnets identitet og hjælpe ham/hende med at udtrykke sine følelser. – lærer barnet, hvordan man interagerer med og forholder sig til andre mennesker. – hjælper dit barn med at opbygge sine kommunikationsevner. Motoriske evner Har du nogensinde tænkt over, hvorfor små børn bruger lang tid på at bygge tårne – for derefter bare at vælte dem igen? Det afgørende i legen er ikke at ødelægge tårnet. Det er den gentagne byggeproces, der gør legen sjov og fastholder børnenes interesse. For det er meget mere end ren og skær leg at bygge og stable, det er en metode til at lære, hvordan man får kontrol over sine arme og hænder. Ved at bygge og stable udvikler dit barn – øje-hånd-koordinering og motoriske evner. – opfattelse af former. – tålmodighed, beslutsomhed og selvværd.

Former og farver

Børn er gode til at rode. Men vidste du, at de faktisk har et endnu større talent for at arrangere og organisere ting? Tænk på, hvor mange gange dit barn har spurgt dig om en person, et dyr eller en bil, som han/hun har set. Eller hvor mange gange han/hun har organiseret sine legetøjsbiler på rad og række.

Det er alt sammen et led i at afklare, hvordan nogle ting passer sammen, og andre ikke gør. Dit barn finder ud af, hvordan verden hænger sammen. Når børn leger, lærer de at: – genkende former og farver. – skelne mellem forskellige former og forskellige farver. – arrangere og organisere. – forstå verden omkring dem. Kreativitet Kreativ leg opbygger en aktiv tankegang. Giv en 3-årig en kasse med legoklodser, og barnet vil straks begynde at bygge. Det er næsten et instinkt.

Børn bygger og skaber ting med deres hænder, fordi det er en naturlig del af deres udvikling. Når du er barn, bruger du kreativ leg til at opbygge dine færdigheder og udvide din horisont. Kreativ leg er godt for børn, fordi det: – stimulerer deres fantasi. – stimulerer deres kreative evner. – opbygger andre vigtige færdigheder, som f.eks. problemløsning. – lader dem udvikle sig i deres eget tempo.

Tallene læres gennem leg

Tallenes logik er ikke så logisk, når man er et lille barn. Men jo mere man leger med tallene, jo mere mening giver de. Leg gør det nemmere for dit barn at lære tallene, fordi: – abstrakte tal forklares i billeder og historier. – tallene sættes i forbindelse med sjove, velkendte situationer. – børnene får mulighed for at udforske tallene på deres egen måde. – børn lærer bedre, når de har det sjovt.

Kilde: sm.dk