Skoleklar

Er mit barn skoleklar?

De fleste børn er klar til skolen i 6 års alderen, men der findes undtagelser, og her er det vigtigt at vurdere om man skal lade lille Mathias vente et år mere i børnehaven.

Af Bonnie Jensen

Det er ikke længere suverænt forældrenes egen beslutning, om lille Mathias skal starte i skole nu eller vente til næste år. De nyeste regler betyder nemlig at børn skal starte i skole i det kalenderår de fylder 6 år. Ofte er det sådan, at der i børnehaven er en gruppe af jævnaldrende børn, der rykker op i skolen samtidig. Måske har Mathias været med i periferien, altså været en af de yngste, men alligevel været med i gruppen. Forældrene synes, at Mathias skal følges med sine kammerater videre i skole, men Mathias vil altid være “Lille Mathias ” – altså den yngste. Hvis Mathias derimod bliver i børnehaven endnu et år, vil han formentlig opleve en helt ny verden åbne sig, han vil pludselig høre til i gruppen blandt de største og være én af dem, de andre ser op til.

Det enkelte barn

Der findes selvsagt ikke nogen hovedregel for, hvornår et barn er skolemodent. Derimod findes der et hav af rettesnore og fingerpeg, der kan give forældrene en fornemmelse for, om deres barn er parat til livet i skolen. Det eneste, der kan virke komplekst på forældrene, er, at beslutningen skal træffes et halvt år før, at skolestarten reelt finder sted. Barnet indmeldes i februar og starter så i skole til august.

Nogle af de kompetencer barnet, ifølge de lærde, skal besidde for at kunne begå sig i skolen er:

* Selvtillid: Barnet skal tro på sig selv og formode, at det er i stand til at honorere de krav der bliver stillet.

* Nysgerrighed: Barnet skal være åbent og interesseret i det ukendte, have lyst til at udforske og finde glæde ved at lære nye ting.

* Målrettethed: Barnet skal have lyst og evne til at færdiggøre igangværende projekter samt at bede voksne om hjælp, hvis det bliver usikkert undervejs.

* Selvbeherskelse: Barnet skal kunne styre sine egne følelser og handlinger og kunne rumme andres, samt være i stand til at indgå i og fungere i større sammenhænge.

* Kommunikationsevne: Barnet skal kunne sproget således at omgivelserne forstår det. Endvidere er der en forventning om, at barnet har forståelse for en del begreber.

* Samarbejdsevne: Barnet skal udvise samarbejdsevne således, at det både formår at tydeliggøre egne idéer og lytte til andres. Der er også en forventning om, at barnet udviser en forståelse for gængse normer og regler.

Der er mange holdninger til, hvad barnet skal kunne, når det starter i skole – f.eks. binde snørebånd, kunne modtage en kollektiv besked, kunne sidde stille på stolen osv. Men det vigtigste er, at man som ansvarlige voksne fornemmer barnets nysgerrighed og lyst til det nye. Alt dette kan være utrolig svært at afgøre om ens eget barn er klar til og moden nok til at kunne håndtere, og her er det en god idé at tage en snak med barnets pædagoger i børnehaven. De har ofte en klar fornemmelse for, hvis et barn ikke er parat. Hvis et barn kommer for tidligt i skole – altså ikke er parat – vil der være forskellige måder at reagere på. Nogle bliver udadreagerende – kropsligt urolige – andre indadvendte, stille og forsagte. Under alle omstændigheder vil det påvirke barnets selvopfattelse, og det er vigtigt, at man hurtigt griber ind. Det kan være en svær beslutning at tage som forældre, at barnet skal sættes et år tilbage i forhold til kammeraterne, men man er nød til at tænke på, hvordan det vil påvirke barnet på længere sigt IKKE at gøre det. Hvis forældrene er i tvivl om, hvorvidt barnet er parat eller ej, er der som nævnt altid mulighed for at tage en snak med børnehaven, som jo ser barnet i andre sammenhænge end forældrene oftest gør. I sidste ende er der jo også mulighed for – hvis barnet er stagneret i sin udvikling, eller hvis usikkerheden er for stor – at barnet venter et år trods indskrivning. Rådet fra alle eksperter på området er entydigt; vent hvis I er i tvivl…