Sådan gør du til barn skoleparat

Skal dit barn starte i Børnehaveklasse efter sommerferien? Går du og er lidt nervøs, for om den lille nu er klar? Her kommer en guide til, hvordan du bedst forbereder dit barn på det nye skoleliv.

Af Laila Nygaard Pedersen, Babybehandler, mor og coach hos www.enbabyninja.dk.

De fleste forældre får lidt sved på panden ved tanken om skolestart. Var det ikke lige i går, du vinkede farvel i børnehaven? Og nu skolestart. Det rykker i enhver forælder fordi skolestart også betyder, at du nu har et større barn, og det skal man lige vænne sig til. Og hvis du er i gang med at terpe A,B,C, tal og tabeller, så kan du godt skrue ned for ambitionerne, det er andre ting, der er vigtigere, hvor du som forældre spiller en stor rolle.

Her i artiklen får du bl.a. en lærers råd til, hvordan du selv kan hjælpe dit barn med at blive klar til skolen.

AT KUNNE SELV

I skolen kommer der ikke nogen og tørrer næsen, henter madkassen eller giver jakken på. Så hvis du er serviceorganet, der sørger for den slags, så er det nu, du skal begynde at holde igen. Vi tænker ofte ikke over det, men tager over og gør disse ting for barnet, da det sparer en masse tid. Det undergraver barnets selvtillid ikke selv at få lov at prøve kræfter.

Det er vigtigt, at du starter langsomt og giver barnet tid til at træne. Måske du kan starte med, at barnet selv tager tøj på i weekenden, hvor der er god tid. Sørg for at være til rådighed, så du kan hjælpe, men hold dig i skindet og lad være at tage over. Senere kan du sætte flere ting på og henover sommeren gøre dit barn mere selvkørende. Det vil give dig mere frihed, og dit barn vil vokse af det. Hvis dit barn allerede kan disse ting, så kan du fokusere på andre ting.

AT VÆRE I FÆLLESKABET

Lader du dit barn afbryde en samtale? Lærer du dit barn at vente på det bliver han/hendes tur? Hvis ja, så skal du til at lære barnet at udsætte sit behov. Sig f.eks.: ”Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige, når vi er færdige med at snakke” tal så videre og bliv i den samtale du var i gang med. Lad ikke barnet vente for længe og ros barnet for at have ventet og vær så klar til at høre, hvad barnet vil sige.  Denne kompetence får barnet brug for i skolen.

Her får du folkeskolelærer Cecilia Lucia Favas tips til, hvordan du kan guide dit barn klar til skolestart. Hun nævner  i det følgende, hvordan dit barn skal lære at løse problemer og tænke sig frem til løsninger.

”Vær selv et godt eksempel. Fortæl, hvordan du som forælder løser de problemer, du står over for – personlige, sociale og faktuelle. De fleste børn er både nysgerrige og videbegærlige, så det er bare om at gribe de chancer, der byder sig på, så man kan ræsonnere sig frem til ting sammen med sit barn. Fx. En klassiker. “Hvor mange dage er der til min fødselsdag.” Det er en oplagt mulighed for at snakke årstider, måneder, uger, dage osv. At vise sit barn med fx sprog og tegninger, hvordan man selv ville regne sig frem til det.

Del glæden ved at undersøge problemstillinger, snakke om forskellige strategier og komme frem til et resultat. Et barn der er vant til at lede efter strategier og svar i sin egen forforståelse, vil gå til skoleopgaver eller frikvarterskonflikter med en høj grad af initiativ og opfindsomhed. Sproglige færdigheder er også vigtige. Fælles oplevelser og snak, snak, snak.  Igen vær et godt eksempel. Sæt ord på egne og fælles oplevelser.

Vi skaber og skabes af sproget, og barnets impressive og ekspressive sprog er yderst afgørende for, hvordan han/hun vil opleve en skoledag, hvor den sproglige (og heldigvis til dels også visuelle) kommunikation er så essentiel. Det impressive sprog handler om ordforråd og forståelse.

Det impressive sprog kan man hjælpe rigtig godt på vej ved masser af højtlæsning. Læs gerne mange forskellige genrer, så I får bevæget jer rundt i forskellige universer. Troldepus er fantastisk, hvis man vil høre en god historie og samtidig få en stort ordforråd omkring naturen, men den kan ikke stå alene. Læs bøger, der handler om livet i en familie, bøger der handler om livet i andre lande, læs eventyr, digte, reklamer, brugsanvisninger.  Det ekspressive sprog er baseret på det impressive, og handler om, hvordan vi formulerer os. Hvor nuanceret er dit barns sprog? Også det ekspressive sprog udvikles bedst i kommunikationen, så igen snak, snak, snak.. Spørg ind til detaljer, når dit barn fortæller. Var filmen god, fantastisk eller måske ligefrem uovertruffen? Er drengen i historien egentlig sur, ked af det, trist, ulykkelig eller… Så hjælp dit barn ind i skoleverdenen via sproget.  Og til sidst lær dit barn at være en god ven Omsorgsfuld, hjælpsom, tålmodig, rummelig. Vis dit barn, hvad det vil sige, at gøre noget godt for andre.