Parterapi

I mange parforhold mangler det liv og den glæde og nærhed, som kendetegner et godt og varmt parforhold. Varme og nærhed er væk i lange perioder, måske altid. Der skændes eller lukkes af. Problemerne får lov til at ligge. Samtalen er gået i stå. Gnisten er væk!

Af Psykoterapeut Hans Jørgen Juhler.

I alle parforhold opstår konflikter, som medfører lukkethed og afstand. I takt med optrapning, varighed eller hyppighed af konflikter aftrappes kærlighed og nærhed. Vrede og uro lukker for adgangen til de varme og kærlige følelser. Det er derfor helt afgørende for et parforholds udsigter til at blive varigt, at I lærer at håndtere konflikter på en god måde, og at I får forståelse for, hvor meget åbenhed, nysgerrighed og interesse for partneren betyder for et varmt og godt parforhold.

Begge er ofte ulykkelige over magtkampene, men usikre på, hvad der skal til for at ændre det. Hver for sig er parterne tilbøjelige til at placere skylden – årsagen til smerten – hos den anden. Det er imidlertid ikke personerne, men derimod samspillet, der er problemet og derfor også samspillet, som skal ændres for igen at få gnisten til at springe. Min erfaring fra parterapi er, at der bag problemerne oftest ligger manglende forståelse af hinanden og manglende indlevelse i hinandens verden. Varmen og nærheden dukker op, når der igen opstår forståelse og indføling.

I parterapi lærer I

At tale sammen og forstå hinanden, selv om I ikke er enige. I lærer at tale respektfuldt om følsomme ting, i stedet for at skændes og lukke i. At finde det, der skaber vanskeligheder og håndtere det, og at finde det der giver jer glæde, varme og nærhed. Processen i parterapi er en bevægelse fra et “ubevidst forhold”, hvor tingene bare sker og følelser og stemninger tager kontrollen – og til et “bevidst forhold”, hvor parterne ved mere om, hvad der sker og tager ansvar. Parterapien er derfor også en kilde til dyb indsigt og læring. I får stærke værktøjer og oplever en personlig udvikling, som kan bruges resten af livet – både i parforholdet, privatlivet og på arbejdsmarkedet.

Parterapi ved utroskab

Ofte vil der kunne skelnes mellem tre faser i processen:

At bringe mere ro over følelserne

Afsløringen af utroskab er en traumatisk begivenhed for begge. Den sårede part rammes af en voldsom oplevelse af tab og svigt. Den utro tæres af ambivalente følelser og rystet selvforståelse. Det er nødvendigt at få lidt ro, så forholdet kan overvejes med fornuft. Jeg kan i parterapien hjælpe jer med at få snakket om det og med at få sat ord på følelser. I parterapien vise jer, hvad I kan gøre, og hvad I ikke skal gøre.

At beslutte, om forholdet skal fortsætte

Når der er lidt mere ro kan I overveje, om I vil forsøge at genopbygge forholdet, eller om det skal afsluttes. Det er afgørende, at få snakket om, hvad der gik galt og få en forståelse af, hvad I kan gøre for at genopbygge, så I modent kan overveje, hvad der er den rigtige løsning. Vælger I at gå ind i processen med genopbygning, er det vigtigt, at I begge beslutter det og klart melder ud, så forsøget kan være helhjertet. I parterapi kan jeg vise jer muligheder, så I kan træffe beslutning på bedre grundlag.

At genopbygge forholdet

Det er vigtigt:

at lære at tale sammen, så I forstår hinanden og opmuntrer hinanden til at være åbne og dermed sårbare.
at den utro part gør sig fortjent til tillid, og at den sårede part får fortalt, hvad der er brug for, for igen at kunne opbygge tillid.
at lære at mødes konstruktivt, når der er uoverensstemmelser, så åbenheden kan bevares i længden.
at forstå de sår I har med fra tidligt i livet, og hvad I kan gøre for disse ikke saboterer jeres parforhold i dag.
Hvem kan bruge parterapi?

Parterapi er naturligvis oplagt for par, der står med problemer som f.eks. skænderier, lukkethed, tavshed, utroskab, problemer med sex-livet. Jeg møder også mange par, som gerne vil have hjælp til at komme i gang med en positiv udvikling hen mod mere glæde og nærhed i forholdet. Ofte kan nogle få møder hjælpe godt på vej, bl.a. fordi det kan være svært at gennemskue dét, man selv står midt i. Som noget ret nyt er nogle par begyndt at gå i terapi uden at have parforholds-problemer. De ønsker at bruge parforholdet til en bevidst proces, der handler om selvudvikling. Man kan sige, at de går i terapi for at lære at undgå de kendte problemer.

Skal du laves om?

Nej – du skal ikke laves om – og din partner heller ikke, men parterapien skal ændre jeres samspil så afstand og ensomhed erstattes med nærhed og forståelse.

Parterapi – er det en fallit-erklæring?

Næsten alle parforhold oplever perioder med skænderier, ensomhed og afstand. Mange ender i smertefulde magtkampe. Det kan være en rigtig god ide at søge hjælp inden det er for sent. I par dannelse er forelskelse og magtkamp lige naturlige. Det er i magtkampen man erkender, at det ikke er tilstrækkeligt at finde “den eneste ene”. Det kræver også en bevidst indsats at skabe et godt, varmt og kærligt parforhold. Ofte er viljen der. Men forståelsen, af hvad der skal til, mangler.

Er parterapi dyrt?

Selvfølgelig koster det penge og det kan umiddelbart være vanskeligt at finde plads i en normalfamilies budget til terapi-udgifter. Alternativet kan være brud og opløsning af parforholdet. Et liv i større glæde og kærlighed kan omvendt være belønningen.

Kræver parterapi en masse tid?

Det kræver tid – som alt andet. Typisk 4-8 møder på 1 – 1,5 time. Samt tid til hjemmearbejde. Tænk på al den tid og energi der ellers går med usikkerhed, vrede, bortvendthed og skyldfølelse.

Kilde: www.parterapi.info