Ondt i parforholdet?

Om man ønsker at få fornyet styrke og kærlighed i sit parforhold eller om det handler om hjælp til en mere skånsom skilsmisse, er svaret det samme – parterapi.

Jeg bruger vanligt den metafor, at vi som par indimellem og af forskellige årsager spiller et vinder/ taber spil.

Det skal forstås således, at hvis et parforhold skal fungere, må begge parter være indstillet på at spille efter de samme regler. Ligesom når vi spiller ludo eller et andet brætspil. Spiller vi efter hver vores designede regler, kommer vi desværre til at bruge kræfterne på at slå den anden “hjem”, så man selv kan vinde, og det skaber dønninger, der påvirker alle planer i en hverdag.

Fælles retningslinjer og værdier

I parterapien arbejdes der altså med de værdier, man som par har eller ønsker at have. I parterapien arbejdes der med retningslinjer, som er brugbare og respektfulde for begge parter ligesom der arbejdes med situationer, der fra tidligere stadig kan spøge i nutiden. Der arbejdes med hvorledes man som par kommunikerer og generelt behandler hinanden. Og der er mange flere aspekter at tage fat på i en parterapi. For selvom vi tit sammenligner os med andre par, hvor vi tror, at græsset er grønnere, ja så siger min erfaring mig, at hvert par er helt unikt. Og jeg er sikker på, at græsset er grønnest, der hvor det bliver vandet.

Et af de største problemer for par, er at man fokuserer på partnerens fejl

Det er tankevækkende, hvor megen energi der bruges på bebrejdelser og den martrende leg “find fem fejl”.

Jeg tænker ofte på det faktum, som adskillige undersøgelser, der har afdækket hvad det er, som gør mennesker succesfulde, handler om. Nemlig at der kun er én ting, der er fælles for mennesker, som har succes: at man ikke er bange for at lave fejl.

Uanset om successen er indenfor et ægteskab, et job, en personlig livsstil, økonomi osv.

Altså er det, at vi laver fejl og ikke er bange for dette, forudsætningen for succes. Også i et parforhold.

Det er meget ofte en aha-oplevelse i terapien, når partnere forstår, at hvis der kan komme en konstruktiv optik på egne og partnerens fejl, og en optik, der handler om at sige “okay, jeg/vi lavede en fejl. Lad os rette den”, ja så er vejen banet for vækst og indsigt, for udvikling og for den fortrolighed, der jo som oftest er den hyppigste mangelvare, når folk opsøger mig.

Jeg tror, at jeg nu har gjort det klart, at mit udgangspunkt ligger tæt op af, hvad parret/parterne har på hjerte, for et parforhold er startet ud fra følelser imellem hjerterne, så starten går helt naturligt her.

Udfaldet af en parterapi kan være forskellig

Af og til beder jeg en af parterne, udover fortsat at gå i parterapi, at komme i individuel terapi. Dette sker, når et emne, eksempelvis en abort, utroskab / jalousi eller hvis et misbrug optræder og fylder mest for den ene part.

Parterapi og mindelig skilsmisse

Udfaldet kan også være, parterne finder ud af, at de skal stoppe deres kamp nu og i stedet for, i hvert fald hvis de her fælles børn, må lave en hjertelig og fornuftig aftale om i det mindste at være loyale og respektfulde samarbejdspartnere.

Det kan også i helt sjældne forekomme at parterapi bliver til separation i alt mindelighed. Parterapien ender så med at være et dialogskabende værktøj for en “lykkelig skilsmisse”.

Når jeg afholder parterapi…

Får parret som regel også øvelser med hjem, hvor den næste parterapi så kan bestilles, når træningen med øvelserne er godt i gang på hjemmefronten.

Når jeg afholder parterapi drøftes de roller, som hver af parterne af nød eller af lyst har påtaget sig. Tit berører vi forældreroller, overhund/underhundroller, den aktive/den passive rolle, den tillidsfulde/kontrollerende rolle, ja listen er lang og særegen fra par til par.

De rollemodeller, som hver af parterne har haft, nemlig deres egne forældre, hvor mange jo har “kopieret” mere eller mindre bevidst, berøres også i mange tilfælde. Fordi det tit er nødvendigt at forstå, hvor og hvad vi kommer fra, netop for at bevidstgøre, hvad vi egentligt går rundt og gør ved hinanden og hvorfor, og jo netop: om vi skal og vil blive ved med dette.

Dig, mig og os

Min oplevelse er, at der jo ikke kun er to parter i et par. Lidt filosofisk sagt består et parforhold af 3 cirkler: Dig, mig og os.

I starten af parforholdet, i forelskelsesfasen, lægges der som regel stor vægt på det fælles felt, da begge parter er meget tiltrukket af hinanden og bruger megen tid sammen. Desuden er både dig og mig feltet ret tydeligt i starten, da det er den andens person og væsen, der tiltrækker partneren, og man endnu ikke er for sammenvævede.

Som tiden går, eventuelle børn kommer til, ændres cirklernes størrelse og interaktion med hinanden. Og det er berigende og indsigtsfuldt for begge parter og det fælles felt at opleve forskellen, når der arbejdes med de mekanismer og hændelser, der har ændret de tre cirklers indbyrdes forhold. At gå i terapi som par bliver derved en tryg og spændende rejse for hver af de inkluderede.

Jeg vil opfordre alle, der tænker på parterapi, til at komme i gang, før I ønsker en skilsmisse.

Vejen tilbage til “midten” er meget længere, når der er faldet alt for mange hårde ord og følt alt for mange kolde følelser.

christel 1Af Christel Sonne Rasmussen, specialist i Individuel terapi, Parterapi, Utroskab, Hypnose og Coaching.