Løb med børnene

5-10-15 er en ny træningsmetode, som har fundet vej til de danske skoler.

Af Henriette Rosenthal Muld

I Danmark er 14 pct. af de 6-7-årige er overvægtige eller svært overvægtige. Det samme gælder for 18 pct. af de 14-15-årige. Langt over halvdelen af de personer, der er overvægtige som børn, bliver også overvægtige som voksne. Derfor er et af de syv nationale mål, som er sammensat af Sundheds- og Ældreministeriet, for danskernes sundhed da også, at færre børn skal være overvægtige. Der skal altså skæres ned på sukker og fedt i kosten og barnet skal være mere fysisk aktiv. Derfor er det en kæmpe fordel, at 5-10-15 er en metode hvor alle kan være med og opnå fine resultater på kort tid.

Hvad går det ud på?

5-10-15-metoden er målrettet børn og deres utrænede forældre og tager udgangspunkt i, at kortvarig træning med varieret intensitet appellerer til både børn og voksne, og at de bliver stimuleret af at løbe, uanset niveau.

5-10-15 løbes egentlig omvendt:

15 sekunders gang eller meget langsomt løb, 10 sekunders løb eller lidt hurtigere løb og 5 sekunders hurtig løb. Denne sekvens gentages 4 gange, i alt 2 minutter, hvorefter der er pause i 1 min. Man kan løbe 3-6 sekvenser af 2 minutter.

5-10-15-træningen adskiller sig væsentligt fra kontinuerligt løb når man ser på pulsfrekvensen. Under kontinuerligt løb ligger pulsfrekvensen typisk konstant på omkring 75 % af den maksimale pulsfrekvens, hvorimod vi ved 5-10-15-træning ser, at løberne 70 % af træningstiden havde pulsværdier over 80 % af deres makspuls og hele 40 % af tiden over 90 % af makspuls.

Den kortvarige 5-10-15-træning kan bruges som en aktiv pause i undervisningen, i frikvartererne, i idrætsundervisningen og indeholde læringselementer, alt sammen i tråd med skolereformens krav til bevægelse i skoletiden. Yderligere kan træningen passes ind i familielivet, da den har kort varighed, og især fordi hele familien kan træne sammen.

Forbedret sundhed

I Forskningsprojektet som Center for Holdspil og Sundhed på Institut for Idræt og Ernæring står bag, deltog 23 børn og voksne, der over en periode på 7 uger udførte 5-10-15-træning.

Resultaterne viste, at både børn og voksnes sundhedstilstand blev forbedret og at forældrene oplever, at træningen medvirker til at styrke relationen til barnet fra træningsperiodens start til dens slutning.

Metoden er udviklet af Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, støttet af Nordea-fonden og er blevet afprøvet i en konkurrence på mere end 60 danske skoler. Rønne Privatskole løb med førstepladsen, og vandt præmien som er et gavekort på 15.000 kr. til A-Sport. Foruden æren og glæden ved at vinde konkurrencen, fik eleverne og deres forældre en ekstragevinst, for det viser sig at denne træningsmetode ligeledes styrker de nære relationer mellem børn og forældre.

 

Faktaboks:

Resultater fra projektet:

 

Forældre:

6 % forbedret kondition

10 % forbedret løbepræstation

5 % mindre kropsfedt

1 % stærkere knogler

 

Børn:

6 % forbedret løbepræstation

2 % øget muskelmasse

1 % stærkere knogler