Lidt om astma…

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom, som skyldes en vedvarende betændelsestilstand i luftvejene. Luftvejsslimhinden overreagerer ved at trække sig kraftigt sammen og producere mere slim, når den bliver udsat for forskellige påvirkninger af allergifremkaldende stoffer, kulde og infektioner. Dette fører til en forsnævring af luftvejene. Dette gør vejrtrækningen besværlig og mærkes som åndenød, hoste og pibende vejrtrækning. Man stille diagnosen på baggrund af symptomer, måling af lungefunktion og eventuelt en allergitest.

Kilde: Sundhed.dk

Et godt børneliv med astma

Langt de fleste astmabørn er velbehandlede og lever et godt børneliv trods sygdommen.

Pibende, hvæsende vejrtrækning, nattehoste og åndenød. Det er nogle af de symptomer, som op mod hvert femte danske barn oplever på et tidspunkt i løbet af barndommen. Det er yderst ubehagelige symptomer, men de kan holdes i skak, hvis astmaen er velbehandlet.

Kilde: Sundhed.dk

Astmaens gåde

Hos småbørn udløses astma typisk af infektioner, ofte i forbindelse med vuggestuestart. Hos skolebørn derimod er allergi en af de almindeligste årsager til, at sygdommen bryder ud. Men lægerne kender ikke årsagen til, at så mange børn udvikler astma.

Kilde: Sundhed.dk

Svage, kortvarige anfald

Selv om et astmaanfald kan føles meget skræmmende, er de fleste anfald relativt svage og kortvarige. Anfaldene ophører ofte i løbet af få minutter, specielt hvis man bruger astmamedicin. Medicinen virker som regel i løbet af få minutter efter inhalationen, idet den åbner luftvejene op og letter for luftpassagen. For det meste er anfaldene ufarlige, men nogle gange kan de blive langvarige og alvorlige.

Kilde: Sundhed.dk

Børne- og voksenastma

 • Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.
 • Danmark har den højeste hyppighed af hospitalsindlæggelser for børneastma i Norden.
 • Astma er den mest almindelige årsag til, at børn indlægges akut, og til at børn tager medicin.
 • Ca. 325.000 voksne danskere lider af astma og knap 200.000 af dem har også høfeber.
 • Over halvdelen af voksne med astma ved ikke, at deres lungesymptomer skyldes astma.
 • Tidlig opsporing, præcis diagnostik og korrekt behandling kan fjerne over 90 pct. af symptomerne hos voksne med astma.
 • Astma er tredoblet i de seneste 30 år.

Kilde: Lungeforeningen, www.lunge.dk

Har mit barn astma?

Hvis mindst to ud af de fem nedenstående symptomer passer, bør man søge læge med henblik på at få barnet undersøgt for børneastma.

 • Langvarig og gentagende hoste i forbindelse med virusinfektioner, eller når de sover, griner, græder, leger, løber og lignende.
 • Vejrtrækningsbesvær og hvæsende eller pibende vejrtrækning, når vejret skifter, når det er i røgfyldte lokaler eller der bliver sprayet parfume eller i forbindelse med fysisk anstrengelse.
 • Barnet stopper op for at få luft eller trækker sig ved fysisk aktivitet før de andre børn.
 • Hyppige luftvejsinfektioner som forkølelse, hoste og lungebetændelse.
 • Barnet bliver hurtigt træt og trives dårligt.

Kilde: Dansk BørneAstma Center og Danmarks Lungeforening