Leg og lær udvikling

Leg og udvikling

Leg er en alvorlig sag, og ikke bare den rene leg, for det er her børn i alle aldre udvikler sig både motorisk og socialt.

Af Henriette Rosenthal Muld

For børn kommer legen som en naturlig del af deres liv og ændrer sig i form, i takt med barnets alder. Det er når børn leger sammen, de opdager værdien af at indgå i fælleskaber og at blive rummelige i forhold til hinanden. Vi bruger gerne vores sidste sparepenge på at købe nyt legetøj til vores børn. En gang imellem kommer vi til at skyde lidt over målet, for en baby på fire måneder kan dybest set ikke håndtere en flok farveblyanter eller en elektrisk togbane på flere kvadratmeter.

Dit barns udviklingstrin gennem leg

Den manipulerende leg (cirka 0-1 år). Her manipulerer, det vil sige leger, barnet med genstande, der er inden for dets rækkevidde. Den samme handling gentages igen og igen, fordi det er sjovt. Men samtidig med at genstandene manipuleres, undersøges de, og deres funktioner forstås i det små.

Den genstandsrettede leg (cirka 1-2 år). Her begynder barnet at forstå, at rækkefølgen af bevægelser og genstandenes bevægelser ikke er ligegyldig. Barnet begynder nu at håndtere genstandene på den måde, det har lært af den voksne. Barnet begynder at konstruere ting, og at finde tingenes placering i forhold til hinanden som f.eks. i simple puslespil. Kommunikationen er stadig bundet til det barnet foretager sig her og nu, og den handler i høj grad om de genstande – det legetøj – som er til stede. Barnet stræber efter at indgå i en fælles og praktisk virksomhed med den voksne. Der kommunikeres om de emner, barnet kan hente frem med sine hænder.

Rolle i handlingen (cirka 2-3 år). Legen, eller rettere handlingen i legen, kommer også til at handle om ting, som andre gør. Barnet tilfører legen en betydning, i forhold til det omgivende miljø. Det kan lege, at det laver mad, og at det kører bil osv. Kommunikationen er stadig i høj grad bundet til det konkrete, til en given aktivitet. Sidst i perioden begynder legen så småt at omhandle ting, der ligger uden for den konkrete situation, ting man kan forestille sig.

Rollelegen (cirka 3-7 år). Rollelege er normalt karakteriseret ved, at flere børn indgår i legen. Børnene udfører i legen handlinger, der relaterer sig til de andre børns virksomhed og visa versa. Legen kommer i meget høj grad til at omfatte sociale mønstre og en afprøvning af hvilke regler, der gælder i omgangen med andre. Denne periode domineres af en interesse for forhold uden for situationen. Det er på dette tidspunkt, at barnet kommer i “spørge Jørgen alderen”.

Kilde: Audiologopæd Michael Hjort-Pedersen