Fertiliteten er lavest i København!

Byen København har med en samlet fertilitet på 1,60 den laveste fertilitet blandt de 11 landsdele i Danmark. Det er også den eneste landsdel, som ligger under landsgennemsnittet på 1,73. I den modsatte ende finder vi Vestjylland, som med 1,97 har den højeste fertilitet. Herefter følger Sydjylland med 1,91. Af de 57.900 levendefødte børn i Danmark i 2012 havde 11.200 en mor med bopæl i Byen København. Dermed udgjorde babyerne i København 19 pct. af alle nyfødte.

Til sammenligning var Københavns andel af Danmarks befolkning kun 13 pct. Trods den lave fertilitet bliver der altså født flere børn i København end i resten af landet. Det hænger sammen med, at der her findes relativt flest kvinder i de fertile aldersgrupper.

Kilde: Danmarks Statistik