Et godt fællesskab betyder trivsel og læring i skolen

Når vores børn starter i skolen kender de måske et par stykker fra børnehaven. Måske ikke. Det kan være deres bedstevenner, men måske trænger de til nye venskaber. Uanset hvordan starten er for barnet er skolen stedet hvor de skal fungere mange timer – sammen med de andre i klassen i et fællesskab.

Af Lone Carmel

Dette fællesskab fungerer på mange planer. Lærerne er forhåbentlig opmærksomme på grupper og venner på tværs af klassen. Men som forældre har du også et ansvar for at klassen får de bedste betingelser for trivsel. Dette kan ske på flere måder.

Du kan bidrage ved at være åben for børnenes nye kammerater i skolen. Hvordan det? Jo ved at tænke på at invitere forskellige nye børn med hjem eller høre andre om de vil have dit barn med hjem. Ved at arrangere nogle fællesoplevelser i klassen. Det kan være ved at holde fødselsdage eller andre mærkedage sammen med andre forældre eller ved at lave det gennem klasserådet. Det kan være fint at lave nogle aktiviteter som rundbold eller dåseskjul i parken, så man på den måde får set andre sider af hinanden end man plejer. Det kan være legegrupper hvor man samler forskellige grupper og laver forslag til uger hvor man skiftes til at lave noget med børnene. Dette noget kan nemt være et par timers leg i skolegården med lidt saft og brød. Det behøver ikke være slået stort op.

Det vigtigste er at børnene møder hinanden på nye måder og får en god oplevelse med dem de ikke plejer at lege med. Det kan have en stor betydning for barnet at møde de børn, de ikke kender så godt. Den voksne har ansvaret for stemningen. Der kan være nogen der ikke vil med og så må man tale indbyrdes med forældrene om det. Eller forælderen kan tage med og støtte op. En fremmed kan være en ven du ikke har mødt. Det er givtigt at møde andre måder at bo på, være sammen på og forældrene lærer også barnets klasse at kende på tværs. Piger og drenge og andre grupperinger blander sig mere, hvis vi hjælper dem på vej. Vi kan hjælpe med at de får øje på hinandens kvaliteter uden at blande sig for meget.

Man kan påpege at det kan være problematisk, hvis barnet på ingen måder vil holde legegruppe. I de mindre klasser er det vigtigt at forældrene holder fast i aftalen, hvis der en fast aftale om legegrupper. De voksne må gå forrest for fællesskabets skyld. Hvis du som forældre ikke kan overskue at afholde at afholde legegruppe, så må du melde det ud, så barnet ikke føler sig overset. Nogen gange må man gøre noget man ikke lige har lyst til. Samtidig skal barnets grænser respekteres. Man skal ikke tvinge børn til noget men det er godt at facilitere disse gruppedannelser. Min mangeårige erfaring med børnetrivsel viser at børn godt kan blive overrasket og få positive erfaringer og nye relationer i andre sammenhænge end de plejer, hvis de ellers er trygge.