Er I som familie kørt af sporet – er der hjælp at hente.

Alle familier kender til det at have forskellige meninger. Sunde familier er uenige, nogle gange fordi vi ikke er ens. Det er ikke altid let at tackle enigheden, men det kan lade sig gøre. Det sker i alle familier hver dag, at vores meninger og behov brydes. Men hvad når det er gået i hårdknude?

Af Lone Carmel, Familieterapeut hos Relazion, foredragsholder og forfatter til bogen ”Hverdagsrelationer-når det nære bliver svært”.

Familien kan være tæt på opløsning. Heldigvis behøver det ikke komme så langt ud. En familierådgiver kan være med til at rådgive om de processer der sker i familien. Gennem familierådgivning kan familien få oversat de almindelige hverdagskonflikter til et fælles forståeligt sprog. Få nye perspektiver, der kan give nye handlemønstre.
Alle familier har konflikter. Det er er måden vi tackler konflikterne på, der er det vigtigste for familiens trivsel. De voksne skal lægge linjen, være de toneangivende i familien og har det fulde ansvar for stemningen.

Typiske konflikter

Kan du nikke genkendende til at I er uenige om, hvor meget barnet skal smage på maden eller hvor længe børn skal sidde ved bordet? Skal børn sove i sin egen seng eller puttes i midten af de voksnes? Skal jeres barn gå til sport? Må jeres barn holde fri fra aktiviteter ind imellem? Skal teenageren have huspligter eller faste hjemmetider? Og os så videre.

Der er et utal af dilemmaer i familier. Dagligt aftales og forhandles der i de fleste familier. Reglerne er ikke givet mere. Vi har sjældent ritualer og mange traditioner er til debat. Det kan være problematisk at finde nogle fælles ståsteder som forældre. Læg så dertil at forældrene indbyrdes, kan have forskellige holdninger til opdragelsen. Dette stammer fra forældrenes egne opvækstbetingelser og erfaringer. Ud fra hver jeres historie og værdier, danner I en strategi og måde at tackle problematikkerne i familien. Uenigheder kan ende med at man ikke mødes. Bliver ensom og trækker sig fra fællesskabet, hvilket på længere sigt kan blive meget hårdt for familien. Hjælp fra en familierådgiver kan være til nytte. En udefrakommende person, der ikke har følelserne i klemme. Her kan man få refleksion og bedre samspil for til familien.

Engang gik en historie om tre personer med bind for øjnene, der mødte en elefant. En sagde at den havde fat om noget rundt, en anden sagde at den havde fat i noget tyndt og den tredje havde fat om noget bredt. Et billede på hvor forskelligt man kan møde det samme. Man kan tro man taler om det samme, når der er konflikt, men der stikker mange lag under de fleste konflikter. Man kan godt være uenige uden at være uvenner. Vi skal være os selv, samtidig med at vi skal respektere de andre i familien med deres synspunkter.

Du kan ikke lave andre om.

Man må kigge på sig selv og relationen til de andre. Tale sammen om hvad der betyder mest for hvem i forhold til de enkelte situationer. Prøve at forstå den andens holdninger. Spørge nysgerrigt til baggrunden for den andens mening. Endvidere tale sammen om, hvor vi kan lave fælles regler. Hvor kan vi gå på kompromis. Det er sjældent alt kører på en snor, men i de store træk kan man finde frem til nogle fælles værdier. Og deraf udlede nogle handlinger, der er vigtige for trivslen. I kan tale om jeres roller, der kan variere fra periode til periode.

Tag barnets behov alvorligt, for børn ønsker at samarbejde for familiens trivsel. Derfor kan barnet komme til at ”arbejde over”, reagere meget udadtil hvis forældrene ikke samarbejder, men modarbejder hinanden. Børnene kan nemt blive klemt i midten af forælderens uenigheder. Barnet er sjældent problemet.
Man kan tro, det ikke betyder noget med højt konfliktniveau eller tør måske ikke tage konflikten alvorligt nok. Alle familier kan have godt af at få nogle konkrete handleredskaber, fordi man i hverdagen ofte stirrer sig blind på egne handlemønstre. Nogle vaner er begrænsende og kan spænde ben for trivslen af en af familiens medlemmer. Så har hele familien et problem. Familien fungerer som et system hvor den enkeltes trivsel hænger sammen med hvordan hele systemets fungerer.

Komme på sporet igen.


Alle familier kan få brug for familierådgivning. Det kan være svært og et tabu at bede om hjælp. De fleste af de familier, der er klar til at åbne sig, får god hjælp. I min praksis kommer man til samtale sammen. Gerne med børnene. Sommetider kan det være en ide, at forældrene kommer første gang alene.
Når børn er med i min praksis, siger de kun noget, hvis de vil. De hører og mærker alt hvad forældrene arbejder med. Det er meget givtigt for dem. De tegner eller leger tæt på de voksne. Er med i det omfang de selv gerne vil bidrage med deres mening eller andre former for udtryk.
Familien kommer med nogle konkrete eksempler fra hverdagslivet. Hvornår det bliver svært og hvornår det lykkedes. Via fortællingen er man allerede i gang med at reflektere over handlingerne.

Jeg arbejder med familiens relationer, samspil og dynamikker i familiens udtryk. Jeg arbejder ud fra at alle gør det bedste de kan i enhver given situation, hvilket ikke er det samme som det altid er det mest hensigtsmæssige for familiens trivsel. At ingen kan lave andre om, men man kan bede den anden om noget eller udtrykke sine ønsker til den anden. Ingen rigtige eller forkerte. Begge forældre er ansvarlige for familiens trivsel. Alle kan arbejde med deres handlemønstre og få hjælp til at få overblik over følelser, tanker og handlinger. Forældrene kan øve sig i at kunne sætte deres egne grænser samt få overensstemmelse mellem det det følte og det sagte. De kan have brug for at få gode relationer mellem dem, så de kan give det videre til børnene.
Hvis forældrene bliver tydelige. Taler ud fra sig selv og husker sommetider at tælle til 325, inden de reagerer, kan de komme ind på sporet og få ny energi i familien.