Er dit barn skoleparat?

Af Thea Krogh Madsen

Find kendetegnene

En forudsætning for god trivsel i skolen er skoleparate børn. Børn udvikler sig forskelligt fra hinanden, og de følgende råd er blot en hjælp til dig som forælder. Der er nemlig stor forskel på, hvordan de enkelte institutioner og kommuner vurderer børns skoleparathed. Der findes ingen formelle krav fra Undervisningsministeriets side til børnenes færdigheder – blot en række anbefalinger. Disse anbefalinger ligger inden for områderne sociale, motoriske, sproglige, intellektuelle og følelsesmæssige færdigheder.

Skoleparathed kan måles på mange måder – vi kommer her med vores bedste bud på, hvordan du tjekker, om dit barn er skoleklar.

  1. Knytter dit barn venskaber og leger med flere forskellige børn?

Robusthed og evnen til at begå sig blandt andre børn uden at blive ked af en afvisning er vigtige egenskaber at have med sig til skolestart.

  1. Viser dit barn interesse for bogstaver og tal?

Skolen er primært et sted, hvor børn skal lære, derfor er det også vigtigt, at dit barn viser interesse for bl.a. bogstaver og tal. Kort sagt, viljen til at lære skal være der før skolestart.

  1. Giver dit barn udtryk for sine følelser og behov?

Det er vigtigt, at dit barn kan udtrykke sine behov. Dit barn får nemlig brug for at kunne gøre opmærksom på sig selv og at kunne bearbejde de indtryk, han/hun får henne i skolen.

  1. Er det min tur nu?

Børn skal lære en masse vigtige ting i skolen, men nogle ting lærer man hjemmefra. Og når der er mange børn, skal børnene vide, at de skal vente, til det er deres tur. Derfor er det en god ide at tjekke, om dit barn forstår at vente, til det er hans/hendes tur.

  1. Jeg kan godt selv!

Dit barn har brug for at være nogenlunde selvhjulpen i skolen. Derfor er det vigtigt, at han/hun kan tage tøj på selv.

  1. Vi ses bare senere!

Når dit barn starter i skole, er der ikke lige så meget opmærksomhed fra de voksne som tidligere. Derfor er det vigtigt, at han/hun kan sige farvel om morgenen. Det er noget, alle børn skal lære.

  1. Kan dit barn sidde stille og fordybe sig?

Før eller siden bliver dit barn præsenteret for en opgave, der kræver, at han/hun sidder stille og koncentrerer sig. Det kan og skal selvfølgelig også trænes hjemmefra.

  1. Holder dit barn godt fast om blyanten?

Det kræver en god portion finmotorik at kunne styre en blyant. Ikke mindst at kunne skrive bogstaver. Det, at være fingernem, ses også, når der bygges med klodser eller laves perleplader.

Se mange flere informationer omkring dit skolebarn på matematikblog.dk, matematikfessoer.dk                                                                          Kilde: Matematikblog.dk