Danske børn bevæger sig for lidt

Danske børn bevæger sig for lidt!

Nyt, stort studie fra Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet viser, at 2/3 af de 730 undersøgte børn bevæger sig mindre end den anbefalede time om dagen, og at lige så mange hver dag sidder mere end de anbefalede 2 timer foran en skærm.

Det er særligt i de kolde årstider og i weekenderne, at børnene bevæger sig for lidt. Børn er mindre fysisk aktive i weekenderne end i hverdagen – og det er særligt om efteråret og om vinteren, at aktivitetsniveauet går ned. Det viser et nyt stort studie, der netop er blevet publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift ‘BioMed Central Public Health’. Resultaterne understreger, at der ligger et stort ansvar hos forældrene i forhold til at aktivere deres børn udenfor skoletiden.

Studiet er en del af Skolemadsprojektet under Forskningscenter OPUS. I OPUS har man testet Ny Nordisk Hverdagsmad på børn fra 3. og 4. klasse fordelt på 9 forskellige skoler rundt omkring på Sjælland og Falster – og som en del af OPUS har man også testet børnenes søvn- og aktivitetsmønstre. I studiet blev 730 børn udstyret med en aktivitetsmåler i 7 døgn. Måleren kunne registrere børnenes aktivitetsniveau døgnet rundt. Kilde: ku.dk