Bål i haven

Det er utroligt hyggeligt, at samles om et bål i haven når skumringstimen sætter ind, uanset om det er en fint anlagt bålplads eller den mere beherskede udgave i form af en bålfad.

Men vidste du, at der findes regler for båltænding? Dem finder du her:

Når du tænder et almindelig lille bål – også i bålfad – skal det være i god afstand til bygninger. Som hovedregel gælder:

  • En afstand på 10 m fra bygninger med hårdt tag (gælder dog ikke hvis bålet er mindre end 80 cm i diameter).
  • En afstand på 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag, og steder hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer.
  • Tænder du bål i naturen skal der også være 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder.
  • I skov bør du kun tænde bål på indrettede bålpladser.

 

Kilde: Friluftsrådet