Astma, hvad er det?

Astma betyder åndenød og er en kronisk betændelsestilstand i luftvejene, der hverken skyldes bakterier eller virus.

Betændelsestilstanden viser sig ved anfald af åndenød, hoste eller hvæsende vejrtrækning. Astma udløser en overaktivitet af krampe i luftvejenes ringformede muskler, samt opsvulmning af luftvejenes slimhinde og øget udskillelse af lungesekreter. Bronkierne, som er de mindre luftveje forsnævres og hindrer derved luftens adgang til og fra lungerne. Astma er den hyppigste lungesygdom hos børn I rigtig mange familier findes et eller flere børn med astma, for mellem 10 og 20 procent af alle danske børn har i dag astma eller astmalignende symptomer. Langt de fleste astmabørn er velbehandlede og lever et godt børneliv trods sygdommen.

Pibende, hvæsende vejrtrækning, nattehoste og åndenød. Det er nogle af de symptomer, som op mod hvert femte danske barn oplever på et tidspunkt i løbet af barndommen. Det er yderst ubehagelige symptomer, men de kan holdes i skak, hvis astmaen er velbehandlet. Astmaens gåde Hos småbørn udløses astma typisk af infektioner, ofte i forbindelse med vuggestuestart. Hos skolebørn derimod er allergi en af de almindeligste årsager til, at sygdommen bryder ud. Men lægerne kender ikke årsagen til, at så mange børn udvikler astma.

Fakta om børneastma

• Langvarig og gentagende hoste i forbindelse med virusinfektioner, eller når de sover, griner, græder, leger, løber og lignende.

• Vejrtrækningsbesvær og hvæsende eller pibende vejrtrækning, når vejret skifter, når det er i røgfyldte lokaler eller der bliver sprayet parfume eller i forbindelse med fysisk anstrengelse.

• Barnet stopper op for at få luft eller trækker sig ved fysisk aktivitet før de andre børn.

• Hyppige luftvejsinfektioner som forkølelse, hoste og lungebetændelse.