Pages Navigation Menu

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet

Hvilke vacciner tilbydes vores børn og hvornår?

Børnevaccinationsprogrammet er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 10 forskellige infektionssygdomme.

Af Bonnie Jensen

Børnevaccinationsprogrammet er etableret for at beskytte vores børn mod sygdomme der kan være alvorlige, og give varige skader, og i værste fald medføre dødsfald. Nogle vaccinationer beskytter ikke blot barnet selv, men også andre. For eksempel giver man i dag en revaccination mod kighoste i femårs-alderen. På det tidspunkt er kighoste ikke så farlig for barnet selv, men hvis det får kighoste kan det let smitte små søskende eller legekammerater i omgangskredsen, som endnu ikke er blevet vaccineret og for hvem, kighoste kan være livstruende. Endelig er det betryggende for gravide, at være sikre på, at de er immune overfor røde hunde, da denne sygdom kan give fosterskader, hvis man får den i løbet af graviditeten.

Hvad er en vaccine?

En vaccination beskytter barnet mod alvorlige sygdomme, som skyldes bestemte vira eller bakterier. Når barnet vaccineres, danner det antistoffer, som beskytter på samme måde, som hvis barnet selv havde haft sygdommen. Hvis barnet senere udsættes for de bakterier eller vira, som det er vaccineret imod, vil kroppens immunsystem ‘huske’ disse mikroorganismer og antistofferne kan straks bekæmpe dem. Vacciner kan enten være såkaldte ‘dræbte vacciner’ eller ‘levende vacciner’. Dræbte vacciner indeholder dele af dræbte vira eller bakterier, mens ‘levende vacciner’ indeholder levende vira og bakterier i en svækket form

Bivirkninger

Det er vigtigt for os at kunne sætte ord på, hvilke sygdomme og virkninger af disse vi forebygger ved vaccination, og nogle forældre er meget bekymrede for eventuelle bivirkninger ved vaccinerne. Her er det vigtigt at huske, at bivirkninger til vacciner er 100 – 1000 gange så sjældne og mindre alvorlige end de følgetilstande, som sygdommene selv giver. Nogle vacciner indeholder de samme vira, som er anledning til sygdommene, og derfor kan barnet efter vaccinationen få nogle af de samme symptomer, som udbrud af sygdommene normalt vil give, men symptomerne vil være langt mildere end selve sygdommen uden vaccination. I 2005 lavede Statens Serum Institut en undersøgelse, hvor de fulgte over 800.000 danske børn, og her var det ikke muligt at påvise nogen øget risiko blandt de vaccinerede børn for efterfølgende at få alvorlige infektioner, der kræver indlæggelse på hospital.

Kilde: Statens Serum institut

Følg os på Facebook og Instagram