Pages Navigation Menu

Skal dit barn starte i 0. klasse? Her er hvad han skal kunne

Skal dit barn starte i 0. klasse? Her er hvad han skal kunne

At starte i 0. klasse er kæmpe stort for de fleste børn, men også for de fleste forældre. Skolestarten er som regel ikke noget der tages let på, der bliver snakket om det, forberedt på det, købt taske og penalhus, øvet bogstaver og en masse andet.

Det er STORT. Men ikke kun for 0. klasses barnet og de nye skoleforældre, det er også stort for lærerene. Der er noget ganske særligt at tage imod helt nye børn, små børn, der ikke har prøvet at gå i skole før, og som har alle forventningerne siddende uden på tøjet.

Af Maria Baldus

At starte i skole kræver en helt ny grad af selvstændighed fra det lille skolebarn. Derfor er det en god ide som forældre at forberede barnet på den nye verden, hvor hjælpen er mindre og forventningerne større. I virkeligheden er det fællesskabet børnene skal forberedes på. De skal forberedes på at være en del af en helhed, deres klasse. Klassens trivsel kommer i fokus sammen med klassens regler og normer.

Jeg har erfaret, at det sværeste ved at indgå i det fællesskab som en klasse er, er at acceptere og respektere, at man ikke længere er vigtigst, men at gruppen er vigtigst. Og hvordan forbereder man så sit barn på det? Det handler om at kunne acceptere en aktivitet, også selvom det ikke lige var den, man selv havde lyst til. f.eks. højtlæsning eller tabeltræning.

Hjælp dit barn til at engagere sig i opgaver du bestemmer, det er i virkeligheden den bedste træning. Vis ham eller hende at det er okay, nogle gange, at gøre noget som man ikke har super meget lyst til, men at det føles godt, og kan blive sjovt mens man gør det. I løbet af 10 års grundskolegang kommer bliver dit barn nemlig stillet overfor netop den udfordring, mange gange hver dag, så hjælp ham eller hende til at takle udfordringer og opgaver med gåpåmod. I kan f.eks. starte med nogle af færdighederne fra listen nedenunder.

 

Færdigheder

Færdighederne fortæller noget om børns parathed til at begynde i børnehaveklasse. Barnet må gerne kunne:

– lege med andre børn

– deltage i fælles aktiviteter

– forstå fælles opgaver og fælles budskaber

– kende og bruge de almindelige sociale hilsener: goddag, farvel og lignende

– hoppe på ét ben, hinke, rulle, kaste og gribe

– have en vis grad af selvstyre: at kunne overskue og planlægge i et vist omfang

– forstå instruktioner i nye lege og ukendte aktiviteter

– være selvhjulpet, for eksempel kunne klare af- og påklædning selv

– knappe knapper, binde snørebånd, bruge lynlås

– klare toiletbesøg selv

– hjælpe med enkle opgaver derhjemme

– tale forståeligt

– gentage simple sætninger

– være med i en samtale om et simpelt indhold

– kende sange og rytmer

– lytte til højtlæsning

– genfortælle dele af en historie, som det har lyttet til

– selv fortælle en lille historie

– vide hvordan man læser i en bog

– kende til basal brug af en computer

– have basalt kendskab til at søge på internettet

– udtrykke sine ideer og behov over for andre

– holde på en blyant med to fingre

– kende de mest almindelige farver

– kende og tegne simple figurer som f.eks. firkant, trekant, cirkel

– tegne et menneske

– skrive deres eget navn

– tælle til 10 og forstå antal op til 10

– klippe med en saks

– sidde stille i 20 minutter

 

maria baldusOm God i Skolen

Du er dit barns bedste lærer. Filosofien bag God i Skolen er, at robusthed i hjemmet giver robusthed i skolen. Det vil sige, at børn lærer det de bar brug for at vide om verden hjemmefra, og tager den viden og erfaring med sig i skolen.

God i Skolen er en rådgivningsvirksomhed, som rådgiver forældre til skolebørn i, hvordan deres børn bliver bedst muligt rustet til at klare skolens krav og overkomme dens udfordringer. Virksomheden er drevet af Maria Baldus lærer, iværksætter og forfatter.