Pages Navigation Menu

Røgalarm

Røgalarm

Red livet med en røgalarm

Den giver en infernalsk larm når den aktiveres – røgalarmen. Heldigvis, for det er larmen der redder liv, når uheldet er ude og der er risiko for ildebrænd. I cirka en tredjedel af de danske familiers hjem, er der ikke installeret røgalarm, og det koster hvert år menneskeliv. Tørkogte gryder er en udbredt brandårsag. Det giver som oftest en kraftig røgudvikling, og med en røgalarm kan man nå at begrænse skaderne og undgå direkte ild.

Levende lys er en anden velkendt årsag, og særligt i december er der risiko for ildebrænd, for tør gran og levende lys er en farlig cocktail. Ved at installere en røgalarm fra Dansikring Direct i hvert rum i hjemmet, eller som minimum en på hver etage passer du på familien og, kan være sikker på at blive advaret, før katastrofens omfang bliver ubærligt.

Følg os på Facebook og Instagram