Julens småkager

11

I dag er småkager en næsten uundværlig del af julen.

Især de “traditionelle” former som klejner, pebernødder, brunekager og jødekager. De fleste småkager er imidlertid temmelig unge i den danske jul, og hænger sammen med komfurernes introduktion. Første i sidste halvdel af 1800-årene bliver komfurer almindelige, og med dem muligheden for at bage plade efter plade af småkager.

Klejnen er alderspræsidenten blandt julesmåkagerne – netop fordi den skal koges i fedt og dermed kan laves i komfurløse husholdninger. Klejnen, hvis navn kommer af det tyske “kleinet” (dvs. klein, lille) har været kendt siden middelalderen. Næstældst er pebernødderne, der går tilbage til 15-1600-årene og i øvrigt tidligere fremstilledes uden hjortetaksalt, hvilket gjorde dem næsten lige så hårde som “rigtige” nødder.

Kilde: Historie-online.dk