Pages Navigation Menu

Hvordan fordeler vi børnenes sommerferie?

Hvordan fordeler vi børnenes sommerferie?

Af Helene Alexandra Kirstine Møller Treschow, familieadvokat. Helene Treschow er familieadvokat hos Nexus Advokater i Bredgade 38, København – og mor til Valdemar, Alexander og Philip”.

Så er det blevet sommertid, og før vi ved af det, er det sommerferie. I delebørnsfamilier kan der være en del tovtrækkeri om fordelingen af sommerferien, og ikke mindst søvnløshed på grund af spekulationer. ”Hvordan fordeler vi dog ferien”? ”Kan min eks forhindre feriesamværet”? ”Kan jeg få oplyst, hvor min eks holder ferie med vores barn”? Familieadvokat Helene Treschow fra Nexus Advokater guider dig igennem mulighederne omkring sommerferiesamvær. Måske det kan afhjælpe spekulationerne.

Fordel ferien sort på hvidt, når I er enige

Når I går fra hinanden, skal I blandt andet tage stilling til, hvordan ferierne med jeres barn skal se ud. Er I enige, er det en rigtig god idé at få skrevet jeres aftaler ned, så de bliver holdbare. Ikke kun jeres aftaler om ferier, men også aftaler om, hvordan jeres barn skal se samværsforælderen (den der ikke har bopælen i folkeregistret) i hverdage og weekender, samt helligdage. Det kan spare jer for at stå i en situation, hvor I begge pludselig ønsker jeres barn i de samme ferieuger, og ikke har nogen aftale at falde tilbage på.

Fra uenighed til aftale eller afgørelse om ferie

Der er ofte rigtig mange følelser i spil, når idyllen krakelerer og den lille familie falder fra hinanden. Det kan betyde, at I har forskellig opfattelse af, hvad der er bedst for jeres barn.

Statsforvaltningen kan hjælpe, hvis I har svært ved at blive enige om feriesamværet, altså den ferie, jeres barn skal holde med den forælder, jeres barn ikke bor med. Statsforvaltningen vil først forsøge at hjælpe jer med at tilrettelægge samværet i fællesskab på et møde. Hvis I ikke bliver enige, fastsætter Statsforvaltningen samværsforælderens tid med jeres barn, herunder i ferier og ved højtider. Samværsforælderen vil normalt få to-tre ugers sommerferiesamvær med jeres barn.

Kan min eks forhindre feriesamværet?

Der er trådt nye regler i kraft om (ferie)samvær pr. 1. oktober 2015. Tidligere har det været sådan, at samværet automatisk bortfaldt, når bopælsforælderen (den der har barnets adresse i folkeregistret), holdt ferie med barnet. Med de nye regler er det ikke længere muligt for en bopælsforælder – uden accept fra samværsforælderen – at placere ferie med barnet uden for skoleårets ferie- og helligdagsperioder på en måde, så det går ud over barnets samvær med samværsforælderen. De nye regler bliver også kaldt ”chikanepakken”. Det gør de, fordi reglerne skal modvirke, at en forælder forhindrer et barns samvær med samværsforælderen.

Ønsker du som bopælsforælder at holde ferie med jeres barn uden for skolernes ferieperiode, skal du altså have accept fra samværsforælderen. Kan I ikke blive enige om afholdelse af ferie uden for skolernes ferieperiode, kan bopælsforælderen søge Statsforvaltningen om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie. Det er hensigten, at Statsforvaltningen hurtigt skal tage stilling til den slags anmodninger. Med de nye regler er der lagt op til, at samværet kun kan bortfalde, hvis der er en ganske særlig og ekstraordinær begrundelse herfor. En sådan begrundelse kan være, at bopælsforælderens forældre inviterer på ferie i anledning af evt. guldbryllup, rund fødselsdag, og lignende.

Kan jeg få oplyst, hvor mit barn holder sommerferie med min eks?

Det korte svar er, at du ikke har ret til at få oplysninger om, hvor den anden forælder holder ferie med jeres barn. Medmindre der er tale om samvær i udlandet. Det gælder også, selvom du har forældremyndigheden alene, eller er såkaldt bopælsforælder. Du kan altså ikke kræve oplysninger om, hvor sommerferien afholdes, eller hvad den anden forælder og barnet foretager sig. Men… er der tale om feriesamvær i udlandet, kræver det, at forældrene er enige, eller at Statsforvaltningen træffer afgørelse – i de situationer får du automatisk oplysning om, hvor feriesamværet afholdes.

Vil du vide mere? Sidder du og tænker på, hvad der mon sker, hvis du henvender dig til Statsforvaltningen? Står du midt i en svær proces omkring jeres barn i forhold til forældremyndighed, bopæl og/eller samvær? Så er du velkommen til at kontakte familieadvokat Helene Treschow fra Nexus Advokater. Mail: ht@nexusadvokater.dk. Tlf. 53 73 71 79.

 

 

 

 

 

 

Følg os på Facebook og Instagram