Hvad øjet ser – eller ikke ser!

12

Det er vigtigt at være opmærksom på om vores barn ”ser normalt”, for nedsat syn skal helst opdages så tidligt som muligt. Ved hurtig indgriben kan vi forhindre barnet i at komme bagud i sin udvikling.

Af Henriette Rosenthal Muld

Vigtige sanser! Synssansen er en af de fem vigtige sanser, som vi mennesker er udstyret med. De fire andre er: høre-, lugte-, smags- og følesansen, som vi bruger til at orienteres os med. Foruden disse har vi to mere, nemlig balance- og kropssansen, som i høj grad benyttes til at orientere os om vores placering i forhold til vores omgivelser. Vi vil nødigt undvære nogle af disse, men mange af os er særligt opmærksomme på vores eget og særligt vores børns syn. Det skal bare være i orden, for med kludder i synet følger mange udfordringer og børns udvikling kan ganske enkelt forringes af nedsat syn – og det kan være vanskeligt, at gennemskue før skolealderen.

Hvad ser du på tavlen?

De fleste af os husker den nok fra vores skoletid; synsprøvetavlen – den hvide tavle med figurer eller bogstaver der hang hos skolelægen. Her fik vi hvert år dommen; briller eller ej. Tavlen anvendes stadig rask væk hos landets skolelæger og når de værnepligtige skal til session. Princippet er enkelt og metoden ligeså – det er om man så må sige en basismåde at kontrollere øjnene på. Testen giver et godt indblik i, om synet er normalt eller der skal henvises videre til øjenlæge eller optiker. Ikke alle – ej heller børn – er så heldige at være beriget med et perfekt syn fra fødslen

Øjenkontakt

Det er et magisk øjeblik, når man første gang oplever, at have øjenkontakt med sin nyfødte baby, og de fleste nyfødte kan fastholde blikket kortvarigt og til dels følge genstande med øjnene. Da linsens evne til at ændre form endnu ikke er helt udviklet, vil øjenkontakten være vanskelig at holde i længere tid af gangen. En del nyfødte babyer skeler, hvilket skyldes at babys øjne endnu ikke kan koordinere før omkring tremåneders alderen.

Er synet ok?

Indtil skolealderen bliver barnets øjne undersøgt af sundhedsplejersken og egen læge ved de obligatoriske børneundersøgelser. Når barnet starter i skolen, besøger skolelæge og sundhedsplejerske skolerne, og holder øje med om der er tilstande som skal kigges nærmere på af en øjenlæge. Hos langt de fleste børn udvikler synet sig helt normalt, og de obligatoriske børneundersøgelser afslører som regel alle væsentlige synsfejl. Det er svært at lave en rigtig synsprøve, før barnet er omkring 3 år gammel, men omgivelserne kan være med til at opdage, om barnet udvikler et godt syn på begge øjne. Her er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan barnet bevæger sig, holder sit hoved, leger, griber og finder små ting og kigger på billeder. Det kan give et indtryk af, om barnet ser godt.

Hvad skal jeg holde øje med?

Her er nogle eksempler på hvad du skal holde øje med, som kan være symptomer på et dårligt syn,  • Barnet skeler ofte eller konstant efter 3-månedersalderen. • Barnet støder ofte ind i møbler og andre ting, efter det er begyndt at bevæge sig rundt. • Kniber øjnene sammen. • Gnider sig i øjnene eller er lyssky med tendens til røde øjne. • Barnet holder hovedet på skrå, når det skal se på en ting.

Hvis du genkender nogle af disse symptomer, bør du kontakte en øjenlæge.

Hos øjenlægen I Danmark skal børn under ti år, ifølge ”Bekendtgørelse om optikervirksomhed”, altid tilses af en læge eller øjenlæge, hvis man har mistanke om, at der er noget galt med synet og at barnet skal have briller. Dette skyldes, at en person med lægelig baggrund bedre end egen læge kan vurdere om øjnene udvikler sig normalt og om evt. symptomer stammer fra øjnene og ikke noget andet. Ud over at øjenlægen kontrollerer øjnenes udvikling, er der en anden god grund til at gå til øjenlægen. Børns øjne er nemlig meget smidige, og i særlige tilfælde er de i stand til at kompensere for temmelig store synsfejl, øjenlægen kan derfor i disse tilfælde dryppe barnet øjne med medicin, som midlertidigt ophæver evnen til at fokusere. På den måde kan han afsløre ellers skjulte synsfejl. Det kan også være en god ide, at kontakte øjenlægen hvis der er skelen eller arvelige synsfejl i familien. Hvis barnet skal have briller og disse med tiden skal fornys, må optikeren gerne foretage synsprøven og forny brillerne, men man skal selvfølgelig henvende sig til øjenlægen igen, hvis sundhedsplejersken, lægen eller optikeren råder dig til det.

 

Kilder: Sundhed.dk, Forbrug.dk