Pages Navigation Menu

Hvad er allergi?

Hvad er allergi?

Allergi er en tilstand som skyldes, at immun-systemet reagerer unormalt eller for kraftigt overfor ellers harmløse ting i miljøet som pollen, dyrehår eller fødevarer

Den bedste behandling af allergi er, at undgå det man er allergisk over for, hvis det kan lade sig gøre.

Priktest

Hvis din læge mener, at du kan være allergisk, kan en priktest hjælpe med at finde ud af, hvad du er allergisk overfor.

En priktest foregår ved, at du får sat et stykke tape med en række tal på underarmen. Ud for hvert tal sættes en dråbe med udtræk af forskellige allergifremkaldende stoffer. Af og til bruger man også friske madvarer til undersøgelsen. Når alle dråberne er sat, prikkes et lille hul i huden gennem dråberne. Efter ca. 10 minutter aflæser man reaktionen. Hvis du reagerer, kommer der en lille hævelse, som klør.

Kontaktallergi

Mindst 10 % af den danske befolkning lider af kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer.

Kontaktallergi forårsages af små kemiske stoffer, som trænger gennem huden og påvirker immunsystemet, så der opstår allergi.

Det allergifremkaldende kan for eksempel være metaller, konserveringsmidler, parfumestoffer, farvestoffer og andre stoffer, som forekommer i forbrugerprodukter som kosmetik, smykker og rengøringsmidler, men allergien kan også fremkaldes af “naturlige” stoffer som f.eks. æteriske olier og planter.

Astma er den hyppigste lungesygdom hos børn

I rigtig mange familier findes et eller flere børn med astma, for mellem 10 og 20 procent af alle danske børn har i dag astma eller astmalignende symptomer. Langt de fleste astmabørn er velbehandlede og lever et godt børneliv trods sygdommen.

Hos småbørn udløses astma typisk af infektioner, ofte i forbindelse med vuggestuestart. Hos skolebørn derimod, er allergi en af de almindeligste årsager til, at sygdommen bryder ud. Men lægerne kender ikke årsagen til, at så mange børn udvikler astma.

Man kan vokse sig fra astma

Ca. 4 % voksne lider af astma. Det vil sige, at hvis man sammenligner tallet, med antallet af børn der har astma, vokser rigtig mange sig fra sygdommen i løbet af barndommen.

Risikoen, for at sygdommen ikke forsvinder, er størst, hvis andre i den nærmeste familie har allergisygdomme. Der er også større risiko hos børn med astmaeksem og hos børn, hvor astmaanfaldene er hyppige og svære.

Kilder: Astma-Allergi Danmark, Sundhed.dk, Lungeforeningen, Børn og Astma

 

Følg os på Facebook og Instagram