Pages Navigation Menu

Danske børn bevæger sig for lidt

Danske børn bevæger sig for lidt

Danske børn bevæger sig for lidt!

Nyt, stort studie fra Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet viser, at 2/3 af de 730 undersøgte børn bevæger sig mindre end den anbefalede time om dagen, og at lige så mange hver dag sidder mere end de anbefalede 2 timer foran en skærm.

Det er særligt i de kolde årstider og i weekenderne, at børnene bevæger sig for lidt. Børn er mindre fysisk aktive i weekenderne end i hverdagen – og det er særligt om efteråret og om vinteren, at aktivitetsniveauet går ned. Det viser et nyt stort studie, der netop er blevet publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift ‘BioMed Central Public Health’. Resultaterne understreger, at der ligger et stort ansvar hos forældrene i forhold til at aktivere deres børn udenfor skoletiden.

Studiet er en del af Skolemadsprojektet under Forskningscenter OPUS. I OPUS har man testet Ny Nordisk Hverdagsmad på børn fra 3. og 4. klasse fordelt på 9 forskellige skoler rundt omkring på Sjælland og Falster – og som en del af OPUS har man også testet børnenes søvn- og aktivitetsmønstre. I studiet blev 730 børn udstyret med en aktivitetsmåler i 7 døgn. Måleren kunne registrere børnenes aktivitetsniveau døgnet rundt. Kilde: ku.dk

Følg os på Facebook og Instagram