Danmark idag

16

Sådan ser Danmark ud i dag.

Det er blevet dyrere at leve! Vi er ældre når vi får børn i dag og hvordan står det egentligt til på boligmarkedet? Se hver hvordan Danmark ser ud i tal.

Af Dea Larsen.

Vi får børn senere I dagens Danmark er vi ældre når vi får børn end vi var i tidligere tider. Kvinder er i gennemsnit 29 år, når de føder deres første barn. Det er fem år ældre end i 1970, hvor kvinderne var knap 24 år ved fødslen af deres første barn. Kvinders fertilitet har betydning for befolkningens udvikling. Hver kvinde i den fødedygtige alder skal føde 2,1 børn i gennemsnit, for at befolkningen skal bevare sin størrelse – forudsat at ind- og udvandring opvejer hinanden. Fra 1970 til 2000 var fertiliteten mellem 2,0 og 1,8. I dag er den 1,9, dvs. lidt større, men stadig under 2,1 barn pr. kvinde.

Danskerne lever i gennemsnit over fem år længere i dag end i 1970. I dag er den gennemsnitlige levetid

– kvinder 81,2 år

– mænd 77,1 år.

Ved begyndelsen af 1900-tallet var middellevetiden knap 53 år for mænd og 56 år for kvinder.

Vi er også ældre, når vi gifter os I 1970 var 88 pct. af alle 30-årige kvinder gift, mens det i dag kun gælder for 43 pct. af kvinderne i den alder. Mænd er i gennemsnit 35 år og kvinder 32 år, når de bliver viet første gang.Selv om danskerne gifter sig i en mere moden alder, er ægteskaberne ikke nødvendigvis garanteret en bedre holdbarhed.

Der bliver mere og mere plads i de danske boliger. Siden 1980 er det gennemsnitlige boligareal pr. person i beboede boliger steget fra 43 m² til 52 m² i 2011. Vores boliger er simpelthen blevet større. Det gennemsnitlige areal pr. bolig er steget fra 106 m² i 1980 til 111 m² i 2010. En anden årsag er, at flere bor alene. Det gennemsnitlige antal personer i en bolig er reduceret fra 2,7 i 1970 til 2,1 i 2011.

Der er i dag over 1 million parcelhuse og 1 million lejligheder (etageboliger) i Danmark. De to boligformer er dermed de mest almindelige. Antallet af boliger i række-, kæde- og dobbelthuse har haft den relativt kraftigste vækst. Der er i dag 392.000 af denne type boliger, hvilket er over en tredobling i forhold til 1970. Der er betydelig færre unge mennesker, som i dag bor i en ejerbolig, end for 29 år siden. I 1981 boede 52 pct. af de 18-29-årige i en ejerbolig, mens det var 34 pct. i 2011.

Rygning og sundhed

Danskernes livsstil mht. til fx rygning, alkohol, kost og motion har forandret sig de sidste årtier. Vi lever generelt sundere. I 1980 var halvdelen af danskerne rygere, mens det nu kun er mindre end én ud af fire danskere.

Vores forbrug

Vi bruger en stadig mindre andel af vores indkomst på føde-, drikkevarer og tobak og en større andel på forbrug af stort set alt andet. Siden 1975 er forbruget af føde- og drikkevarer samt tobak faldet fra at udgøre 26 pct. af det samlede forbrug til at udgøre 14 pct. i 2010.

Kilde: Danmarks statistik.